РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.10.2013 , Брой 5/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Сертифицирана сигурност за цяла Европа

За първи път всичко на един плакат!

Безплатно!

www.trox.bg

Новите Пожарни Клапи на ТРОКС са логическо развитие на продукта и предлагат редица нови предимства:

• EC - Сертификат за съответствие

• Ниско диференциално налягане и шумови характеристики

• Всеобхватни възможности за монтаж, т.е. мокър и сух монтаж в стени и въздуховоди

• Съответства на Европейския Продуктов Стандарт DIN EN15650

• Класификация в съответствие с EN 13501-3

• Контролирано със сертифицирана по ÖNORM F3001-TROXNETCOM bussytem

FKRS-EU

FK-EU

www.trox.bg