РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Сертифицирана сигурност за цяла Европа

Всички противопожарни клапи на един плакат!

www.trox.bg

FKRS-EU

FK-EU

ТРОКС противопожарните клапи са логическо развитие на продукта и предлагат редица нови предимства:

■ Декларация за Експлоатационни Показатели (DoP) съгласно Директивата за Строителните Продукти (CPD)

■ СЕ - сертификация

■ Разширено приложение при монтаж: във/до/на разстояние от стената

■ Комплексни инсталационни приложения: например огнеупорна завеса

■ Съответстат на Европейския продуктов стндарт EN 15650

■ Класифицирани съгласно EN 13501-3, EI90 (ve, ho i↔o) S

■ Контрол по ÖNORM F3001 на системата bus TROXNETCOM

www.trox.bg