РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.02.2014 , Брой 1/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

TROX Системи Вода-Въздух

Новите типове DID632 активни охлаждащи лъчи с

оптимизирана конфигурация на дюзите и нова геометрия

Ето само някои от предимствата:

¦Висока охлаждаща мощност с ниски скорости на въздуха в работната зона

(макс. 2500 W при 250 м3/ч)

¦Четири възможни дизайна на индукционната решетка

¦Регулируеми лопатки позволяващи контрола на изходящия въздушен поток

¦Комбинация подаване-изпускане на въздуха е възможна

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

TROXсистемивода-въздух вБизнес ПаркРусе

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

TROXсистемивода-въздух вБизнес ПаркРусе

TROX Системи Вода-Въздух

Новите типове DID632 активни охлаждащи лъчи с

оптимизирана конфигурация на дюзите и нова геометрия

Ето само някои от предимствата:

¦

Висока охлаждаща мощност с ниски скорости на въздуха в работната зона

(макс. 2500 W при 250 м3/ч)

¦

Четири възможни дизайна на индукционната решетка

¦

Регулируеми лопатки позволяващи контрола на изходящия въздушен поток

¦

Комбинация подаване-изпускане на въздуха е възможна

www.trox.bg