РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.06.2014 , Брой 3/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

TROX Системи Вода-Въздух

Новите типове DID632 активни охлаждащи лъчи с

оптимизирана конфигурация на дюзите и нова геометрия

Ето само някои от предимствата:

¦ Висока охлаждаща мощност с ниски скорости на въздуха в работната зона

(макс. 2500 W при 250 м3/ч)

¦ Четири възможни дизайна на индукционната решетка

¦ Регулируеми лопатки позволяващи контрола на изходящия въздушен поток

¦ Комбинация подаване-изпускане на въздуха е възможна

TROX

системи

вода-въздух в

Бизнес Парк

Русе