РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.12.2014 , Брой 6/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Сертифицирана сигурност за цяла Европа

www.trox.bgТРОКС противопожарните клапи са логическо развитие на продукта и предлагат редица нови предимства:

¦ Декларация за Експлоатационни Показатели (DoP) съгласно

Директивата за Строителните Продукти (CPD)

¦ СЕ - сертификация

¦ Разширено приложение при монтаж: във/до/на разстояние от стената

¦ Комплексни инсталационни приложения: например огнеупорна

завеса

¦ Съответстат на Европейския продуктов стндарт EN 15650

¦ Класифицирани съгласно EN 13501-3, EI90 (ve, ho i-o) S

¦ Контрол по ONORM F3001 на системата bus TROXNETCOM

FKRS-EUFK-EUВсичкипротивопожарни клапина един плакат!

www.trox.bgСертифицирана сигурност за цяла Европа

www.trox.bgТРОКС противопожарните клапи са логическо развитие на продукта и предлагат редица нови предимства:

¦ Декларация за Експлоатационни Показатели (DoP) съгласно

Директивата за Строителните Продукти (CPD)

¦ СЕ - сертификация

¦ Разширено приложение при монтаж: във/до/на разстояние от стената

¦ Комплексни инсталационни приложения: например огнеупорна

завеса

¦ Съответстват на Европейския продуктов стндарт EN 15650

¦ Класифицирани съгласно EN 13501-3, EI90 (ve, ho i-o) S

¦ Контрол по ONORM F3001 на системата bus TROXNETCOM

FKRS-EUFK-EUВсичкипротивопожарни клапина един плакат!

www.trox.bg