РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.12.2015 , Брой 6/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Три в едно - пълни димоотвеждащи системи от TROX

Върхова производителност.

Максимална безопасност.

Висока ефективност.

¦ EK-EU димоотвеждаща клапа:

CE класификация по продуктов стандарт EN 12101-8

¦ BV DAX димоотвеждащ вентилатор:

Отговаря на всички изисквания на Немската Наредба за

Енергийна Ефективност (EnEV)

¦ TROXNETCOM управление:

Един интерфейс свързва всички компоненти във

фунционираща система

EK-EU димоотвеждаща клапа

BV DAX димоотвеждащ вентилатор

Fans

TROXNETCOM управление

www.trox.bg