РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.08.2016 , Брой 4/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Добър въздух, бързо възстановяване.

TROX компоненти, устройства и системи в болниците:

¦ Климатични камери TROX X-CUBE

¦ Пожарни клапи оборудвани с TROXNETCOM

¦ Контрол на въздушния поток

¦ Контролни системи с TROX EASYLAB

¦ Операционни тавани с високопроизводителни филтри за частици

¦ Терминални устройства за филтриране на частици

¦ Вихрови дифузори

¦ Шумозаглушители

¦ Спирателни клапи и ПЖР

¦ Димоотводни клапи

www.trox.bg

¦ Димоотводни вентилатори