РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.10.2016 , Брой 5/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Включи и Пусни, системи за правление на въздуха

TROX УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ “EASYLAB”

Модерните лаборатории изискват най-високите стандарти по отношение на безопасността.

С новото поколение на УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ „EASYLAB“, TROX предлага

най-модерните технологии, за да се гарантира перфектен баланс на въздуха във вашата

лаборатория и поставя нови стандарти за безопасност.

¦ Персонализирани системи за управление на въздуха във вашата лаборатория

¦ Лесно пускане в експлоатация и възможности за разширяване , благодарение на

модулния дизайн

¦ Енергийно ефективна работа на климакамерата дължаща се на устойчиви технологии

www.trox.bg