РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.04.2017 , Брой 2/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Интелигентният вентилатор

Пожар на газ - аксиален вентилатор

¦ Дебит макс. 230,000 m? / ч и общо налягане макс. 3150 Pa

¦ CE Одобрение съгласно EN 12101-3

Система за диагностициране на вентилатор

¦ Проверка на вентилатора като цялостна единица

(вибрации, температура, дебит)

¦ Вътрешната оценка на всички данни и независимо логване

(прочитане на стойностите чрез софтуер)

¦ Елиминиране честото изискване на обмен на съхранение - приемане отговорност от TROX

Честотна инверторна единица - X FAN-Control

¦ Безопасна работа чрез тествана и CE-сертифицирана система съгласно EN 12101-3

¦ Лесно и безопасно регулиране на скоростта дори и по време на операцията по изтегляне на дима

¦ Оптимално приспособяване дебита на отвеждащата дима секция за мулти-обхватни системи

¦ Спестяване на окабеляване по Е90, както и в системата за аварийно захранване, поради намалена консумация на ток (6-7 пъти по-ниска, отколкото за директен старт)

¦ Система за диагностициране на вентилатор

Пожар на газ - аксиален вентилатор

Честотна инверторна единица X FAN-Control

Система за диагностициране на вентилатор

TROX TECHNIK

www.trox.bg