РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

01.08.2017 , Брой 4/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Интелигентният вентилатор

Пожар на газ - аксиален вентилатор

Дебит макс. 230,000 m3 / ч и общо налягане макс. 3150 Pa

CE Одобрение съгласно EN 12101-3

Система за диагностициране на вентилатор

Проверка на вентилатора като цялостна единица

(вибрации, температура, дебит)

Вътрешната оценка на всички данни и независимо логване

(прочитане на стойностите чрез софтуер)

Елиминиране честото изискване на обмен на съхранение -

приемане отговорност от TROX

Честотна инверторна единица - X FAN-Control

Безопасна работа чрез тествана и CE-сертифицирана система съгласно

EN 12101-3

Лесно и безопасно регулиране на скоростта дори и по време на

операцията по изтегляне на дима

Оптимално приспособяване дебита на отвеждащата дима секция за

мулти-обхватни системи

Спестяване на окабеляване по Е90, както и в системата за аварийно

захранване, поради намалена консумация на ток (6-7 пъти по-ниска,

отколкото за директен старт)

Система за диагностициране на вентилатор

TROX TECHNIK

The art of handling air

www.trox.bg