РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

26.04.2018 , брой 3/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Управление на въздуха в лабораторията
с истински Plug & Play
EASYLAB – Пълното решение

• Персонализирани системи за
управление на въздуха във вашата
лаборатория

• Лесно пускане в експлоатация
и възможности за разширяване
благодарение на модулния дизайн

• Енергийно ефективна работа
на климатичната инсталация
благодарение на устойчивата
технология

Високо прецизно производство с използване на
усъвършенствана технология за леене под налягане

Компактна монтажна дължина от
само 400 мм

Адаптивни управляващи панели със сервизна
връзка за лабораторни камини и контрол на помещенията

www.trox.bg

TROX TECHNIK
The art of handing air