РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

18.09.2018 , брой 6/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата


Висока сигурност с EI 120!

Клапата за контрол на дима EKA-EU служи да запази спасителните пътища без дим

• СЕ сертифицирана съгласно EN 12101-8
• Оперативна надеждност C10000: за
авариен и вентилационен режим
• Ниво на налягане 3: за системи до 1500Pa
• Пожарозащита за много отделения
• Къса дължина от 240 мм

Дебит до 43 200 м3/ч

Класификация EI 120
(vew, i++o) S 1500
C10000 AA мулти

Пожароустойчивост:
120 мин (EI120)

Номинални размери
400х200 – 1500х800 мм

TROX TECHNIK
The art of handling air

www.trox.bg