РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

09.09.2020 , брой 5/2020

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Предварително конфигурирано компактно
решение до 15.000 м³/ч лично за 4 седмици

• Предварително конфигурирано
компактно решение до 15.000 м³/ч налично за
седмици

• Уеб базиран инструмент за
кнфигуриране в myTROX
-независима интерпретация
-е винаги възможна
-Калкулатор за разходите на жизнения
-цикъл, на местоположение, с
реални данни за времето

• Достъп до данните на
устройството по целия свят чрез
IoT-активирано управление

• По лесен монтаж поради
вибрационни демпфери
интегрирани в основната рамка

Свободно конфигурируеми
25.000 м³

Ниско тегло поради
безрамкова
конструкция

Лесна поддръжка благодарение на отваряне
инспекционните панели от двете страни

Отлични хигиенни свойства
поради гладките вътрешни
повърхности и малкия размер
на пролуката

www.trox.bg