РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

21.07.2021 , брой 4/2021

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Xcube X2 NEU

ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНФИГУРИРАНО

компактно решение до 15.000 м3

налично за 4 седмици

• Уеб базиран инструмент за конфигуриране в myTROX

• IoT-активирано управление

• Лесен монтаж с вибрационни демпфери в основната рамка

TROX Technik
The art of handing air