РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Трокс Австрия

05.04.2024

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трокс Австрия

 

съдържание на рекламата

Устойчивостта е част от корпоративната ДНК на TROX

 

TROX предлага компоненти и системи, които по най-добрия възможен начин оползотворяват наличните ресурси и допринасят в значителна степен за опазването на климата в рамките на цялата си верига за създаване на стойност.  Устойчивостта е залегнала в същността на нашата дейност, движи растежа и същевременно формира голяма част от нашата отговорност.