Уеб базирани системи за сградна автоматизация

01.09.2011, Брой 4/2011 / Техническа статия / Сградна автоматизация

 

Интернет като комуникационна инфраструктура в управлението на системите

Съчетаването на Интернет технологиите и стандартизираните протоколи за комуникация създава огромни възможности в областта на сградната автоматизация. Системите в тях вече не функционират изолирано, а взаимосвързано и могат да се управляват централизирано чрез локален или отдалечен достъп, с помощта на стандартен уеб браузър. По този начин обитателите на сградата, както и фасилити мениджмънт компаниите получават информация за състоянието на сградните системи в реално време и от всяка точка на света. Вече е възможно и интегрирането на системите за сградна автоматизация в една IP мрежа, която свързва голям брой сгради под контрола на една зала за управление. От нея автоматично се следят и конфигурират параметрите на микроклимата, контролира се консумацията на енергия, достъпа до помещенията, следи се за аварии и се извършва видеонаблюдение.

Централизираният подход на наблюдение, поддръжка и контрол на условията в сградите подпомага оптимизирането на разходите, свързани със собствеността и извличането на максимални ползи от нейната експлоатация. Направени изследвания показват, че интеграцията му в системите за сграден мениджмънт би могло да доведе до минимизиране на енергийните разходи с до 30%, като същевременно оптимизира функционирането на сградните инсталации.


› РекламаСъвременните уеб базирани системи
за сградна автоматизация се отличават с удобен интерфейс и висока степен на сигурност. Приложими са за различни видове сгради - офиси, банки, бизнес паркове, жилищни сгради и комплекси, молове, търговски центрове, хипермаркети, търговски вериги, логистични центрове и др. Освен че позволяват наблюдение и контрол над сградните инсталации в реално време, предоставят и възможност за изготвяне на точни анализи и надеждни прогнози за потреблението на енергия и дейностите, свързани с поддръжката и ремонта на системите, което води до избягване на загуби с дълготраен ефект.
Обикновено структурата на системата дава възможност за въвеждането на неограничен брой инсталации и измервателни уреди като например системите за сигурност, електроснабдяване, водоснабдяване, отопление, климатизация, вентилация, осветление, комуникации и др.
В следствие на това, от една точка за достъп потребителят получава детайлна информация за състоянието на всяка от системите и всички останали процеси, свързани с контрола на собствеността. Системата за автоматизация съхранява данните от предишни състояния и може да ги използва отново при появата на сходни фактори или входящи сигнали. Освен това, този натрупан опит може да се предава и на други интелигентни сгради, свързани към комуникационната мрежа. IP обменът на данни между системите създава една по-мащабна и по-интелигентна система, която е в състояние да решава много по-сложни проблеми.
Предимства на уеб-базираните системи за автоматизация
- Обитателите на сградата могат дистанционно да управляват параметрите на микроклимата и да имат достъп до данните от всяка свързана с Интернет точка.
- Системите за сградна автоматизация дават възможност за извеждане на детайлни отчети, които се настройват според потребностите от информация. Те използват модерни технологии за комуникационна свързаност (например xml over IP), което осигурява възможност за автоматизирано изпращане на съобщения до сградните мениджъри, както и за връзка с други системи. Това може да намали числеността на персонала, особено когато служители са отговорни за множество обекти.
- Денонощно наблюдение над инсталациите и следене за аварийни ситуации и аларми.
- Достъп до информация за сградните инсталации от страна на специалисти в конкретната област; онлайн справки за параметрите на микроклимата, отчети за изминали периоди, визуализация на тенденции.
- По-голяма гъвкавост на системата. За по-новите IP базирани мрежи може лесно да се направи ъпгрейд, осигуряващ по-високи скорости - често дори без подмяна на окабеляването. Също така, към съществуващата мрежа лесно могат да се включват нови системи.
- За изграждане на мрежата могат да се използват продукти на широк кръг от доставчици.


 

Изграждане на мрежите
Съществен фактор в безпроблемната експлоатация на системите за сградна автоматизация, свързани с Интернет, е правилното окабеляване. Капацитетът на мрежата трябва да осигурява сигурно предаване на данните и достатъчно интензивен и надежден трафик за нуждите на управлението. Освен това, трябва да се отчете и вероятността от срив в IP мрежата и да се предприемат действия за нейното допълнително подсигуряване със съответното оборудване и резервни системи.
Като вариант могат да се разгледат и възможностите за безжична комуникация, предлагани от много производители на оборудване за сградна автоматизация. Предимствата на такива устройства са, че при тяхното използване се спестява необходимостта от мрежови кабели, инсталирането на които оскъпява инвестицията и може да е силно затруднено с оглед на терена и условията на експлоатация - по покриви, в машинни помещения и т. н. Същевременно, използването на безжични комуникации е свързано с преодоляването на някои предизвикателства като смущения в силата на сигнала, предизвикани от източници на електромагнитно поле или определени видове материали, както и недостатъчния брой безжични точки за достъп или неправилното им разположение. При наличие на някой от изброените фактори, ниското качество на сигнала и смущенията в него ще водят до забавена комуникация и в крайна сметка някои от безжичните устройства може да не работят коректно. Възможен вариант е инсталацията на ретранслатори, които да подобрят силата и качеството на сигнала, както и скоростта на връзката.

Тенденции в развитието на интелигентната мрежа
Напоследък IP базираните мрежи се налагат като най-често избираното решение за осигуряване на комуникациите и повечето производители на системи за сградна автоматизация и на използваните в тях сензори и контролни устройства проектират своите продукти, така че да работят ефективно в Интернет. Чрез съчетаването на комуникациите, събирането на данни, обмена на информация и компютърните мрежи в една взаимодействаща система, се изграждат ефикасни и икономически ефективни решения за управление на инсталации в сгради, които безпроблемно се съвместяват с други продукти, базирани на отворените системи. Комбинирайки високи технологии с лесен за работа потребителски интерфейс, производителите създават интегрирани надеждни, гъвкави и икономически ефективни решения за управление на инсталации в сгради. Пълното интегриране на контрола на микроклимата, на управлението на съоръженията и разхода на енергия в един софтуерен пакет позволяват лесна настройка, съобразена с нуждите на всяка една сграда.
Повечето водещи производители предлагат концепции за многофункционални системи с интегриран мрежов сървър, които посредством стандартен уеб браузър позволяват осъществяване на достъп до мрежи тип LonWorks, BACnet, EIB и други. Сред функционалните им възможности са пълно конфигуриране от разстояние, създаване на хронологичен архив с тренд-данни, задаване на работни графици по време, следене на аларми и системни операции, извеждане и регистриране на аларми. Системите използват надеждни методи за криптиране, като например HTTPS и SSL, и осигуряват различни нива на достъп до информацията.
Развитието на технологията е фокусирано върху превръщането на Интернет в интелигентна мрежа за комуникация между устройствата в сградата. За целта всеки компонент или оборудване трябва да получи уникален IP-адрес и възможност да взаимодейства директно с другите компоненти на мрежата без човешка намеса или централен компютър за управление. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Новости при системите за контрол на достъпаТехническа статия

Новости при системите за контрол на достъпа

Сред водещите технологични тенденции при сградните системи за сигурност през настоящата година са интелигентните системи за контрол на достъпа, приложенията за мобилни смарт устройства, мобилните идентификатори, безжичните и онлайн/офлайн системи за заключване, както и мултимодалните биометрични технологии.Едни от най-големите предизвикателства в този сегмент са нагласата на някои потребители да залагат на конвенционални системи за контрол на достъпа и необходимостта от по-сериозна инвестиция за внедряване на интелигентните технологии от ново поколение.

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Поддръжка на дренажната система на климатициТехническа статия

Поддръжка на дренажната система на климатици

Течовете на вода от климатика могат да създадат значителни проблеми в краткосрочен период. Те могат да причинят незабелязана повреда на стените на помещението в резултат на насищането им с вода.

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешноИнтервю

Dahua Technology България, Тодор Гургуров: Ще помогнем на българските клиенти да развиват бизнеса си по-безопасно и успешно

Тодор Гургуров, мениджър Бизнес развитие в Dahua Technology България, разказва за дейността на наскоро открития офис у нас, какви са очакванията на компанията за пазарно присъствие и кои тенденции обуславят развитието на пазара в областта на видеонаблюдението в световен мащаб.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top