Управление на осветлението през BMS

29.04.2022, Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Управление на осветлението през BMS
  • Управление на осветлението през BMS
  • Управление на осветлението през BMS
  • Управление на осветлението през BMS

Техническа статия

 

Средствата за автоматизирано управление на осветлението осигуряват значителен потенциал за енергоспестяване в допълнение към подобрено удобство и комфорт, което ги превръща в популярно решение за модерните интелигентни сгради.

Системите за сградна автоматизация (BMS), от друга страна, са "гръбнакът" на тези обекти с почти безграничните си възможности за синхронизиране и оптимизация на работата на консолидираните в тях системи и услуги като отопление, вентилация и климатизация, сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожаробезопасност и др. Ето защо е напълно логично управлението на осветлението също да бъде интегрирано в тези платформи – както в новостроящи се здания, така и при ретрофит на съществуващи архитектурни съоръжения.

До неотдавна сравнително високите първоначални разходи и разноски за поддръжка, привидната сложност и мащабност на такива проекти, а също и опасенията относно оперативната съвместимост на осветителните системи и други сградни инсталации до голяма степен ограничаваха по-масовата им реализация. През последните години обаче техническите средства, необходими за имплементация на една такава интегрирана платформа – и в частност сензорните технологии, драстично поевтиняха, а наред с това значително се разшириха функционалните им възможности. В допълнение цялата индустрия, разработваща интелигентни решения за сградния сектор, насочи усилията си към осигуряването на универсална оперативна съвместимост между продукти от различни производители, което премахна и другата основна пречка пред изпълнението на интегрирани в BMS системи за управление на осветлението.

Принцип и предимства на интегрираните решения

Стандартната платформа за интеграция между средствата за контрол на осветлението и системите за сградна автоматизация е BACnet протоколът. В редица проекти обаче компонентите за управление на осветителите изискват специални шлюзове (гейтуеи) за осигуряване на необходимата функционалност, което е свързано и с по-високи разходи за реализация. В наши дни виждаме все повече продукти в сегмента, които са осигурени с т. нар. Native BACnet (вградена) поддръжка на този комуникационен стандарт на ниво контролер, а това елиминира нуждата от допълнителни инвестиции и премахва ценовата бариера пред имплементацията на интегрирани контролни средства. На практика тя се опростява и улеснява до свързването на две отделни системи в обща Ethernet мрежа. Така всички данни от решението за управление на осветлението могат да бъдат споделяни в мрежата, а BMS платформата получава възможността да осъществява мониторинг и контрол върху всеки осветителен компонент.

Наред с ползите по отношение на енергийната ефективност, контролът на осветителните системи през платформи за сградна автоматизация осигурява и много допълнителни предимства. Сред тях са възможностите за: детайлни доклади за заетостта на помещенията и консумацията на енергия, задаване и автоматично изпълнение на графици, споделяне на събраните данни с други сградни услуги, диагностика на проблеми от различен характер, контрол на осветлението на ниво зона – помещение, етаж или дори отделна сграда в рамките на комплекс, разширено ръчно управление, а също и минимизиране на пиковото потребление на енергия.

Всичко това е възможно благодарение на факта, че съвременните BMS платформи реално представляват системи за разпределено управление, функциониращи като единно интелигентно цяло. Това означава, че изчислителните им хардуерни и софтуерни компоненти са разпределени в рамките на мрежа, съставена от контролни модули с микропроцесори и стандартни компютърни конфигурации. Контролът на осветлението се извършва посредством компоненти за ръчно управление, сензори за заетост на помещенията, фотодатчици и технически средства за задаване и изпълнение на различни работни графици, най-често в комбинация.
Графици, сензори за заетост и фотодатчици

Голяма част от икономиите на енергия в една модерна сграда идват от интелигентното управление на електрическото натоварване в зависимост от различни фактори като наличие на дневна светлина, заетост на помещенията и т. н. Основен принцип на тази стратегия е да се елиминира напразната работа на осветителните системи, когато и където осветление реално не е необходимо. За целта се създават режими за автоматично включване, изключване или димиране на съответните осветители в съответствие както с обичайния модел на използване на дадена зона, така и с отрязъка от денонощието, в който е достъпна дневна светлина и нейното количество. Интегрираните в BMS решения за управление на осветлението не биха били достатъчно ефективни и гъвкави обаче, ако не отразяваха и динамичните промени в потребностите от осветяване в реално време, данни които платформата получава в реално време от предвидените за целта датчици.

Сензорите за присъствие обикновено функционират на нивото на най-малката единица при зонирането, а именно помещението. С тяхна помощ се осигурява осветяване например на даден офис след края на официалното работно време, когато в него все още има служители, макар режимът на работа по график иначе автоматично да би изгасил осветлението. В такива случаи BMS системата може да отговори и с допълнителни автоматизирани действия, като адаптиране на микроклимата в помещението, изпращане на асансьор на етажа или пък уведомяване на екипите по сигурност на сградата, ако присъствието на хора в обекта след работно време изрично е забранен.

Често срещан е и обратният сценарий, в който дадена стая реално към момента не се използва, макар разписаният й график за обичайна експлоатация да сочи обратното. Сигналите от сензорите за заетост на помещенията могат да инициират не само включване или изключване на осветителните тела в зоната, но и тяхното димиране според моментните потребности. Възможностите за енергоспестяване с внедряването на такива решения варират в диапазона от 30 до цели 80%.

Фотосензорите, използвани в решенията за управление на осветлението през BMS платформа, също изпълняват две основни функции включване/изключване и за димиране, като основният им източник на данни е наличието на естествена светлина. Първата се осъществява посредством бинарен сигнал и задаване на прагове на осветеност, а втората – чрез непрекъснат променлив сигнал, отразяващ моментното отчетено количество дневна светлина. BMS системата може също постепенно да увеличава мощността на дадени осветители в отговор на тяхното стареене, за да се осигури постоянно ниво на осветеност.


 

Ръчно управление и мрежови изисквания

Възможностите за ръчно управление се оказват ключов фактор при възприемането на интегрираните решения за управление през BMS в съвременните сгради, тъй като позволяват динамичен контрол в реално време и иницииране на контролни команди практически от всяка точка в обекта от страна на потребителя, които надделяват над автоматизираните функции. За целта модули за директно цифрово управление (DDC) се свързват към съществуващите ключове и димери. Достъпни са и широка гама от специализирани ръчни контролери с разширени функции, както портативни, така и стационарни с възможност за монтаж във всяка една точка на сградата – падове с множество програмруеми бутони, мултифункционални LCD панели, дистанционни управления и т. н. Благодарение на специални интерфейси ръчно управление на осветителите е възможно дори и посредством тонални телефони. Други иновативни и набиращи популярност технологии за контрол на осветителите, интегрирани в BMS платформи, са гласовото и жестово управление.

Що се отнася до възможностите за кабелно и безжично свързване на осветителните компоненти към платформата за сградна автоматизация, окабеляването с усукана двойка проводници с ниско напрежение е най-често срещаната мрежова среда за директно цифрово управление. В зависимост от потребностите във връзка с честотната лента, близостта и други фактори, могат да бъдат използвани и широка гама други средства, включително коаксиални, оптични кабели, теснолентова връзка или сигнализация с разширен спектър по електропроводна линия (PLC), а също и радиочестотни (RF) и инфрачервени (IR) предаватели. На пазара се предлагат и рутери за разширяване на мрежата за директен дигитален контрол през стандартни или специализирани телефонни линии чрез модем или посредством TCP/IP мрежов протокол за връзка с корпоративен интранет или глобалната мрежа. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Броят на интелигентните сгради по света ще достигне 115 милиона през 2026 г.Бизнес

Броят на интелигентните сгради по света ще достигне 115 милиона през 2026 г.

В основата на интелигентните сгради е интегрирана смарт технологична система, която позволява по-добър контрол върху условията и функционирането на сградите. Това благоприятства за по-висока продуктивност, подобрена ефективност и цялостно благосъстояние на обитателите.

Разклонителни кутии за електроинсталацииТехническа статия

Разклонителни кутии за електроинсталации

Разклонителните кутии са ключов елемент от електроинсталациите в съвременните домове и сгради. Те са изработени от метал или пластмаса, а функцията им е да съхраняват и защитават електрическите връзки при инсталацията и обслужването на кабелни линии на открито или закрито.

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради Бизнес

Siemens получи признание като водещ доставчик на IoT платформи за интелигентни сгради 

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens бе класирано сред водещите доставчици на IoT технологии заради цялостен набор от IoT решения за интелигентни сгради, с фокус върху енергийния мениджмънт на сгради и активи, услугите на работното място и мониторинга и анализа на пространството.

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурумБизнес

СТЕНС посреща клиенти в нов офис и шоурум

Посетителите ще могат да поговорят с експертите от фирмата за предлаганите от тях услуги по комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове силно и слаботокови инсталации, електронна апаратура и специални системи в хотели, бизнес сгради и луксозни жилища.

Смарт модули за монтаж в електрически таблаТехническа статия

Смарт модули за монтаж в електрически табла

Свързаните електротабла се превръщат в ключов фактор не само в еволюцията на енергийния мениджмънт, но и на сградната автоматизация. Всяко умно табло, оборудвано със специални смарт модули и гейтуеи, може да събира данни за потреблението на електроенергия, статуса на прекъсвачите, работата на електроуредите и системите с ел. захранване, да осъществява прогнозен мониторинг и проследяване в реално време и т. н.

Интелигентно външно осветлениеТехническа статия

Интелигентно външно осветление

Освен с удобство и естетика решенията за интелигентно външно осветление печелят все повече привърженици сред потребителите и инсталаторите още с високатa си степен на безопасност, ниската консумация на енергия и разширените функционални възможности за персонализация на екстериорния дизайн.

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизацияФирмена статия

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизация

В къща за гости на фирма Рила Союшънс, гр. Банско, Ехнатон изгражда цялостна система за сградна автоматизация с гъвкави възможности за управление на инсталациите и оптимизация на разходите. В резултат на работата на опитните инженери на Ехнатон е реализиран проектът за умна къща за гости, в която всички важни системи са обхванати в обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа.

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнозиБизнес

Технологии за интелигентни сгради – тенденции, данни и прогнози

Експертите и пазарните анализатори в областта на интелигентните сгради се надпреварват да дадат най-актуалната и изчерпателна дефиниция на този технологичен феномен и да изкажат мненията и прогнозите си докъде се простират възможностите на решенията в сегмента, както и имат ли изобщо лимит.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top