РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ваго Контакттехник

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ваго Контакттехник

 

съдържание на рекламата

есенна промоция

Купете 500 бр. оригинални WAGO разклонителни клеми от сериите 2273 и 222 и вземете

Вашия подарък чаша за кафе

www.wago.bg

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

София, бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов” 2Е

Бизнес Център Сердика, сграда 1, ет.4, офис 417

тел.: 02/489 46 10; info-bg@wago.com