РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ваго Контакттехник

01.10.2016 , Брой 5/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ваго Контакттехник

 

съдържание на рекламата

КОНТРОЛЕРЪТ PFC200 с 3G-Modem

Убедително бърз и интелигентен

750-8207

Висока степен на бързодействие и производителност

Гъвкави възможности за програмиране в съответствие с IEC 61131-3

Конфигуриране и визуализиране през уеб сървър

Вградени функции за безопасност

Устойчив и без необходимост от поддръжка

Телеконтрол, SMS функция

http://global.wago.com/bg/

WAGO