Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.

14.03.2022, Бизнес / ОВК оборудване

  • Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.

Бизнес

Международен съвет за чист транспорт (ICCT)

 

Предложението на Европейската комисия за повишаване на целевия процент, с който да се намалят емисиите на парникови газове до 2030 г., до поне 55% спрямо нивата от 1990 г., изисква решителни мерки за осъществяване на прехода от изкопаеми енергийни източници в Европа.

В свое проучване Международният съвет за чист транспорт (ICCT) сравнява разходите при използване на няколко различни технологии за отопление на жилища с ниски емисии на парникови газове (ПГ) или неутрални по отношение на емисиите на ПГ през 2050 г. Те включват водородни котли, водородни горивни клетки с допълнителен водороден котел за студени периоди, термопомпи с въздух, използващи електроенергия от възобновяеми източници и термопомпи с допълнителен водороден котел за студени периоди.

Анализът включва водород, получен чрез реформинг на метан (SMR), използващ природен газ, комбиниран с уловен и съхранен въглерод (CCS) или SMR + CCS, и зелен водород, произведен от възобновяеми източници чрез електролиза.


› РекламаВ анализа се твърди, че термопомпите с въздух ще са най-рентабилната технология за отопление на жилища през 2050 г. и ще са с поне 50% по-ниска цена от технологиите, използващи само водород. Дори ако разходите за природен газ са с 50% по-ниски или цените на електроенергията от възобновяеми източници са с 50% по-високи през 2050 г. в сравнение с актуалните прогнози, термопомпите отново биха били по-рентабилен вариант от водородните котли или горивните клетки.

Зеленият водород от електролиза може да бъде икономически конкурентен на водорода от SMR + CCS през 2050 г. В същото време мерките за енергийна ефективност за намаляване на търсенето на топлинна енергия биха били по-рентабилна стратегия за постигане на намаление на емисиите на парникови газове, отколкото който и да е от начините за отопление с ниски емисии.

Анализът показва, че всички методи, използващи електроенергия от възобновяеми източници, имат почти нулев интензитет на ПГ. Водородът, получен чрез SMR + CCS, може да намали емисиите на ПГ с 69 – 93% в сравнение с получения от природния газ, ако в бъдеще бъдат направени подобрения за намаляване на интензитета на ПГ на този метод.

Количественото определяне на въздействието на ПГ и икономическата ефективност на различните начини за отопление е от значение за европейската политика, тъй като трябва да се вземат решения за това как да се декарбонизира отоплението на сградите и да се облекчи енергийната бедност в съответствие с ангажиментите, поети в инициативата "Вълна за реновиране".

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Решения за зонално отопление и климатизацияТехническа статия

Решения за зонално отопление и климатизация

Системите за зонално отопление и климатизация са едно съвременно енергийно ефективно решение, с което се постига оптимален комфорт на средата. От обзорната статия ще научите какви са предимствата на тези системи и какви са стъпките за проектирането и изграждането на една ефективна инсталация.

Модулиращи кондензни котлиТехническа статия

Модулиращи кондензни котли

Кондензните котли на природен газ с опция за модулиране на мощността позволяват повишаване ефективността на горене до 96%. Те предлагат избор от различни степени на интензивност на горене и разход на гориво, чрез които гъвкаво и ефективно могат да бъдат покрити променливите нужди от отопление или от комбинирано отопление с производство на битова гореща вода (БГВ) на една сграда.

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котлиТехническа статия

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

Традиционните котли и подгревателни системи са проектирани да поддържат високи температури на горещата вода, но новостите при технологиите в сферата на кондензната техника позволяват постигане на повишена ефективност чрез по-ниски температури на водата в комбинация с кондензация

Актуални тенденции при отоплителните котлиТехническа статия

Актуални тенденции при отоплителните котли

Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност.

Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли непрекъснато нараства вследствие комбинация от фактори, основната сред които е масовата потребност от подмяна на остарелите и нискоефективни системи в световен мащаб.

Системи за видеонаблюдение с автономно захранванеТехническа статия

Системи за видеонаблюдение с автономно захранване

Аудио- и видеонаблюдението вече е масово разпространено, тъй като е икономичен начин за защита на активи и хора. Но един от проблемите, с които най-често се сблъскват експертите по сигурността при внедряването на стационарни или преносими CCTV камери на отдалечени места е, че там обикновено няма достъп до електрозахранване от мрежата.

Термопомпени бойлериТехническа статия

Термопомпени бойлери

Повечето собственици на жилища, които имат термопомпи, ги използват за отопление и охлаждане на домовете си. Но термопомпата може да се използва и за подгряване на вода - или като самостоятелна водонагревателна система, или като комбинирана система за подгряване на вода и климатизация на помещение.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top