Въвеждаме ли системата за проектиране Еврокод от 2011?

01.11.2010, Брой 7/2010 / Стандарти /

 

Подробна актуална информация за всичко, свързано с приложението на системата у нас, очаквайте в следващия брой на ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти

С наближаването на датата първи януари 2011 г. растат и притесненията на проектантската гилдия у нас за правилата и нормите, по които ще се проектира от следващата година. Като се изключат редица крайни становища, браншът не е особено ентусиазиран от въвеждането на европейските норми за проектиране, познати като Еврокод. Чуват се и мнения, че ако не бъде приет приемлив гратисен период, след първи януари следващата година реално ще се стигне до блокиране или поне до силно затруднение на целия сектор на проектантските услуги в България, а следователно и до сериозни препятствия пред строителния бранш. Затова, търсейки информация от “извора”, се обърнахме за коментар към инж. Димитър Начев, председател на КИИП София-град и вицепрезидент на Европейския съвет на инженерните камари (ЕСЕС).
Разговорът ни с инж. Начев засегна всички актуални теми, свързани с въвеждането на еврокодовете, включително възможните гратисни периоди, достъпа до информация за съдържанието на европейските оразмерителни и изчислителни методи, оскъпяването на конструкциите, дължащо се на новите правила и норми.

Националните приложения на евродокодовете са готови
“България прие еврокодовете преди години. Това, което още не е направила, е да отмени действащите в момента национални нормативи, с което автоматично еврокодовете ще се превърнат в единствената система за проектиране у нас. Причината еврокодовете все още да не се прилагат у нас е, че не бяха готови съответните им национални приложения. В голяма степен приложенията, отнасящи се до строителните конструкции, вече са готови. КИИП даде своето становище за националните приложения”, заяви г-н Начев, допълвайки: “Очакваме от МРРБ да ги изпрати за утвърждаване в Брюксел. Процесът вероятно ще отнеме 3-4 месеца, след което националните приложения ще бъдат въведени като неразделна част от еврокодовете.”
Предлагат двугодишен период на адаптация
Председателят на КИИП София-град е категоричен, че е добре България да се възползва от европейския опит, включващ двугодишен период на адаптация. През него и двете системи - действащата в момента и Еврокод, ще функционират паралелно.
“Предложението ни е в този двугодишен период възложителят да има възможност да избира система за проектиране. Ако възложителят няма специални съображения и не изисква прилагане на еврокодове, проектантът ще решава сам по коя система да проектира”, коментира инж. Начев.


 

Оскъпяване на конструкциите с до 25%
Друг въпрос, касаещ в еднаква степен както проектантите, така и инвеститорите и строителите, е оскъпяването на съоръженията и конструкциите, до което ще доведе въвеждането на еврокодовете.
“Става въпрос за завишаване на разхода на материали с 18-25%, което е сериозно оскъпяване. Разбира се, това означава и по-висока надеждност на конструкциите. Тази тема е поставяна многократно пред строителния бранш. За съжаление, на държавно ниво сериозна дискусия по този толкова важен въпрос така и не се състоя. Важно е да се потърси отговор на въпроса има ли българският строителен пазар нужния финансов ресурс да поеме това оскъпяване, точно в този момент”, заяви инж. Начев.

Държавният контрол върху спазването на еврокодовете
Друг важен въпрос за сектора, който поставихме на инж. Начев, е достъпът на всеки проектант до информация за съдържанието на еврокодовете и националните им приложения. Трябва да се обърне внимание и на това, доколко държавните служители и експерти, които  приемат, заверяват и одобряват проекти по част конструктивна, познават новата система. Европейският опит от въвеждането на еврокодовете е друга важна тема, която дискутирахме с председателя на КИИП София-град.
Подробна информация за всички въпроси, свързани със същността на системата за проектиране Еврокод и приложението й у нас, очаквайте в следващия брой на сп. ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Стандарти за устойчиво строителствоСтандарти

Стандарти за устойчиво строителство

Сертификация на сградите по LEED, BREEAM и DGNB BulgariaТенденциите за развитие на строителния сектор са в посока ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата, здравето на хората и изграждането на по-висококачествени обекти. Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

Коментар на инж. Стефан Кинарев, председател на КИИП, по отношение на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарВлизането в сила на новата Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт.

Новите изисквания за пожаробезопасност в сгради

Новата Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар вече е факт. Документът бе публикуван през декември м. г. в Държавен вестник и отмени Наредба 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г. Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с нормите на Европейския съюз в областта на пожарната безопасност, твърдят авторите й. Новият нормативен акт влиза в сила от 6 юни т.г. и в момента тече етап на подготовка на проектантите, строителните фирми, консултантите и контролните органи за прилагането му.

Промените в директивата за енергийна ефективност на сгради

С новите изменения се подчертава водещата роля на обществения сектор в постигането на енергийна ефективностВъзможностите за повишаване на сградната ефективност са не само широко дискутирана тема, но и нормативно регламентирана насока в развитието на сградното строителство в Европейката общност. Тази мярка е продиктувана както от чисто икономически, така и от екологични причини, например изменението на климата, емисиите от въглероден диоксид и др.

Противопожарна безопасност във високи сгради

Строително-технически норми при проектиране и изгражданеСпоред данните в неотдавнашно изследване на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” половината от пожарите в града възникват в жилищния сектор и то най-вече във високи сгради. Опасността при сградите с височина над тридесет метра се обуславя от бързото разрастване на огъня заради т.

LEED стандартът в областта на строителството

Американският сертификат за сгради е свидетелство за изпълнение и на най-строгите изисквания за зелено строителствоВ сградите се изразходват почти 40% от световната енергия, 70% от електричеството, 40% от суровините и 12% от питейната вода, според редица официални проучвания. Това енергийно потребление причинява около една трета от замърсяването с въглероден двуокис в атмосферата и поставя сградите сред най-големите замърсители на природата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top