РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

, Брой 5/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

Въздуховоди и елементи

за въздуховодната мрежа

Климатични камери K-GS

Енергоспестяващи блокове RVB-GS

Въздухоотоплителни/охладителни

апарати

Вентилационни боксове

Кухненски смукатели

Коминни тела

Тонер станция GSTW 2000

гр. Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: +359 76 60 41 60; факс: +359 76 60 03 81

e-mail: office@vento-k.com

web: www.vento-k.com