РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.12.2012 , Брой 6/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Пълен инженеринг в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

производствена дейност

·Въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа

·Климатични камери K-GS

·Енергоспестяващи блокове RVB-GS

·Въздухоотоплителни/охладителни апарати

·Вентилационни боксове

·Кухненски смукатели

·Коминни тела

·Тонер станция GSTW 2000