РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.03.2013 , Брой 1/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Пълен инженеринг в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

гр. Перник 2300 • ул. Отец Паисий 98

тел: + 359 76 60 41 60 • факс: + 359 76 60 03 81

e-mail: office@vento-k.com • web: www.vento-k.com

термопомпени инсталации от