РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.05.2013 , Брой 2/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Рекуперативни блокове RVB-GS с ефективност до 60%

. Пълен инженеринг в областта на отоплителната,

вентилационната и климатичната техника.

. Гаранционно и извънгаранционно обслужване

на ОВиК инсталации.

. Производство на въздуховоди, коминни тела,

климатични камери, енергоспестяващи блокове,

въздухоотоплителни апарати, вентилационни

блокове, кухненски смукатели и др.

гр. Перник 2300, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, факс: 076 60 03 81, мобилен: 0889 81 81 83

e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.com