РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.10.2013 , Брой 5/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Венто-К предлага термопомпи въздух-вода Ecodan на Mitsubishi Electric

Термопомпите използват електрическа енергия и топлинна енергия от въздуха навън, за да загреят хладилен агент, който от своя страна предава тази топлина на отоплителната инсталация на дома и в бойлера за битова гореща вода. Ефективността на системата е известна като коефициент на трансформация (COP) - съотношението на отдадената топлина и консумираната мощност.

Технологията, с която работи термопомпата въздух-вода, е подобна на тази, която се използва при всяка една хладилна машина, а именно цикъл на сгъстяване на парите (обратен цикъл на Карно).

Основните компоненти на въздушната термопомпа са компресор, линейно разширителен вентил и два топлообменника - изпарител и кондензатор. Те са съединени с медни тръби (херметично), в които циркулира хладилния агент.

1. Хладилният агент (фреонът) се сгъстява, минавайки през компресора. Той се превръща в горещи, силно сгъстени пари. Температурата също се повишава, обикновено до 70-80oC.

2. Преминавайки през пластинчатия топлообменник на вътрешното тяло, горещите пари кондензират. Топлината от парите на хладилния агент се предава на по-студената страна (страната на водната верига) на топлообменника. С намаляването на температурата на хладилния агент той преминава от газообразно към течно агрегатно състояние.

3. Въпреки че фреонът вече е течност, налягането му продължава да бъде високо. За да се понижи това налягане, той преминава през линейно-разширителен вентил. Налягането пада, но хладилният агент се превръща в мокри пари.

4. Последният етап от цикъла настъпва, когато хладилният агент премине в изпарителя и се изпари. В този момент фреонът абсорбира част от възобновяемата топлинна енергия от въздуха навън.

Вече загрятата от описания процес вода постъпва в отоплителната инсталация на дома и се използва за отопление и загряване на вода за битови нужди.

Термопомпата въздух-вода може да осигури отопление и битова гореща вода, независимо от сезона и атмосферните условия.

Технологията Ecodan използва топлинна енергия от атмосферата. Това означава, че тя се генерира от външния въздух и се използва като топлинен източник, който осигурява високоефективно отопление. Например, термопомпа с коефициент на трансформация (COP) 4.0 използва 1 kW електрическа енергия и 3 kW топлинна енергия от околната среда, за да постигне впечатляващата производителност от 4 kW полезна топлинна мощност. Тя произвежда 4 пъти повече топлинна енергия спрямо вложената електрическа енергия. Това всъщност отличава термопомпата от конвенционалните системи за отопление, използващи фусилни горива.

Лесна употреба

Системата за управление на Ecodan има важна роля за достигането на желания комфорт. Mitsubishi Electric постоянно въвежда интелигентни технологии за управление на системите.

Отличителни черти

• Решения за подмяна на съществуваща отоплителна инсталация или изграждане на съвсем нова (съвместими с BBC и RT2012).

• Най-добрите инверторни технологии от Mitsubishi Electric: Zubadan и Power Inverter.

• Работата с потребителския интерфейс е лесна и интуитивна. Процесите са изобразени с ясни икони.

• Модули, осигуряващи отопление и топла вода за битови нужди.

• От началото на 2014г. ще се предлага WiFi адаптер, който позволява управленивто на системата от всяка една точка, с помощта на смартфон,лаптоп или настолен компютър.