РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.08.2014 , Брой 4/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Пълен инженеринг в областта

на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

За топъл и уютен дом

термопомпи вода-въздух:

Altherma

Ecodan

Versati

Waterstage

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98, тел.: 076 60 41 60, мобилен: 0889 81 81 83, e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.com