РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.04.2015 , Брой 2/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, мобилен: 0889 81 81 83

e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.com

Пълен инженеринг в областта

на отоплителната, вентилационната и климатичната техника