РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.06.2015 , Брой 3/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Пълен инженеринг в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ

И РЕКУПЕРАТИВНИ

ВЕНТИЛАЦИОННИ БЛОКОВЕ

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, факс: 076 60 03 81

мобилен: 0889 81 81 83

e-mail: office@vento-k.com

www.vento-k.com