РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА

НА ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА

И КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

КОТЛИ НА ТВЪРДО

ГОРИВО И ПЕЛЕТИ

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98, тел.: 076 60 41 60

мобилен: 0889 81 81 83; e-mail: office@vento-k.com

www.vento-k.com