РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.10.2016 , Брой 5/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98, www.vento-k.com

Т.: 076 60 41 60, Ф.: 076 60 03 81, М.: 0889 81 81 83,

Е.: office@vento-k.com

Пълен инженеринг в областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

Vento-K