РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Венто-К

01.02.2017 , Брой 1/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-К

 

съдържание на рекламата

Пълен инженеринг в областта на отоплителната,

вентилационната и климатичната техника

Vento-K

Перник 2300

ул. Отец Паисий 98

www.vento-k.com

Т.: 076 60 41 60

Ф.: 076 60 03 81

М.: 0889 81 81 83

Е.: office@vento-k.com