РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

, Брой 1/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

6ти Международен конгрес и изложба за Югоизточна Европа

Енергийна ефективност

Възобновяеми енергийни източници

14 - 16 април 2010 г.

Интер Експо Център, София