РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

, Брой 3/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

ЕКОЛОГИЯ

Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата

Международна конференция и изложба

Енергийна ефективност

Управление на водните ресурси и отпадъците

Рециклиране

3-5 юни 2010 НДК, София