РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

, Брой 5/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

7ми МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС И ИЗЛОЖБА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2011

Стратегически партньор - ГЕРМАНИЯ

Организатор: ВИАЕКСПО

www.viaexpo.com