РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

, Брой 7/2010

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

7-ми конгрес и изложба за Югоисточна Европа

енергийна ефективност & възобновяеми енергийни източници

13-15 Април 2011, ИЕЦ, София