РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

, Брой 3/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

8-ми Конгрес и изложба за Югоизточна Европа

Енергийна Ефективност и Възобновяема Енергия

28-30 март 2012, ИЕЦ, София

Организатор

www.viaexpo.com