РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

Паралелни събития: „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, „Save the Planet” (отпадъци и рециклиране) и „LiftBalkans“ (асансьори и ескалатори)

Интелигентните градове - адекватно решение на съвременните екологични и икономически предизвикателства

Концепцията за интелигентните градове е отговорът на проблемите, свързани с увеличено потребление на енергия и ресурси, транспортен трафик, високите нива на въглеродни емисии и др.

Програмисти, инженери, проектанти и архитекти реализират проекти, в които интелигентните технологии са неделима част. Наскоро ЕК обяви, че ще предостави около 200 млн. евро за „Интелигентни градове и общини“ от бюджета на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ за 2014 и 2015 г., за да се увеличи мащабът на внедряваните решения за интелигентни градове.

Под влияние на глобалните тенденции, София ще бъде домакин на изложението за Югоизточна Европа „Smart Cities” (5-7 март 2014 г.). Изявата се организира от Виа Експо и ще представи един по-широк поглед към потенциала на новите технологии.

„Clicko“ e млада българска компания, която работи предимно на международния пазар. Тя ще демонстрира своята телематична платформа с конкретни примери - управление и мониторинг на аларми, улично осветление, ключалки и др. посредством мобилен телефон и интернет. В процес на разработка е решение, насочено към СОТ фирми, както и система за fleet management за тежкотоварни превозни средства, предназначена за пазара на Северна Америка, интегрираща смартфон, превозното средство и интернет в едно цяло. Тя ще бъде въведена в Европа през 2015 г.

За втора поредна година „Лидер Лайт” ще вземе участие в изявата. „Нашата цел е да сме в крак с търсенията на пазара и да информираме обществеността, клиентите и крайните потребители за новите технологии. Определено в България пазарът на енергийноефективни продукти ще се разраства - правим осветление за обществени сгради като болници, детски градини и др., както и за производствени помещения, което освен че спестява 80 % от енергията, увеличава и производителността”, споделя г-жа Илиана Дочева от „Лидер Лайт“.

Друг изложител е Омния Контракторс, ексклузивен партньор на OCHSNER - компания с 30 години опит и над 100 000 инсталирани съоръжения. Фирмата предлага високоефективни енергийни системи и реализира концепцията „Умна къща“.

Landis+Gyr е световният лидер в предоставянето на решения за измерване на енергийното потребление и производител на съвременни уреди за отчитане и управление но потреблението на комунални услуги като ток, газ, топлоенергия и вода. През 2011 г. Toshiba Corporation придобива 60% от Landis+Gyr, а Innovation Network Corporation Japan - 40%.

Компанията откри офиси в Чехия, Словакия, Полша, Словения и има намерение да разшири своите позиции в Югоизточточна Евпора. Тя ще представи продуктите на Business Line Heat - ултразвукови уреди за отчитане потреблението на отопление и охлаждане и различни интелигентни комуникационни интерфейси за съвременно дистанционно отчитане.

MIG е модерна германска компания, която наскоро пусна енергоспестяващи бои MIG-ESP, които намаляват електрическата консумация с 40%, подобрява комфорта и качеството на въздуха.

В рамките на „Smart Cities“ Регионалният Е-Клъстер ще презентира различни инициативи за развитие на електромобилността в градска среда, насърчаване на използването на ВЕИ и др.

За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.com