РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВИА Експо

01.06.2016 , Брой 3/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА Експо

 

съдържание на рекламата

ИЗЛОЖЕНИЯ И ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017, София

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДО 1-ви ОКТОМВРИ

ИЗДАНИЕТО ПРЕЗ 2016

ИЗЛОЖЕНИЯТА

• Директни изложители от 14 държави

• 40% от чужбина, 35% участваха за първи

път.

• За 7-ма поредна година бе организиран

Австрийски павилион

• Бизнес посетители от 26 държави

КОНФЕРЕНЦИИТЕ

• 43-ма лектори: 39% от България,

61% от 12 държави.

• 207 участници от 21 страни: Австрия,

Белгия, България, Велик обритания,

Германия, Испания, Италия, Македония,

Норвегия, Полша, Румъния, САЩ, Сърбия,

Турция, Унгария, Финландия, Франция,

Холандия, Хърватия, Чехия и Швеция.

ОРГАНИЗАТОР: T 032 512 900 E office@viaexpo.com W www.viaexpo.com