Видеодиагностика и инспекция на тръби и канали

Техническа статия / ВиК оборудване

  • Видеодиагностика и инспекция на тръби и канали
  • Видеодиагностика и инспекция на тръби и канали
  • Видеодиагностика и инспекция на тръби и канали
  • Видеодиагностика и инспекция на тръби и канали

Техническа статия

 

Видеодиагностиката на тръби и канали е традиционен метод за проверка на състоянието и изправността на ВиК системите. Мониторингът и инспекцията на тръбопроводите посредством видеокамера са ключови при диагностициране и превенция на различни проблеми като течове, запушвания и миризми и спомагат за предотвратяването на тежки аварии при влошено състояние на тръбната инфраструктура.

Съвременната видеодиагностика на тръбопроводите и канализационните системи обикновено се осъществява с цифрова камера, прикрепена към гъвкаво жило, което прави възможно въвеждането на камерата във вътрешността на тръбопроводните системи. Все по-често в практиката се използват и роботизирани системи с дистанционно управление, които позволяват проверка на проходимостта и състоянието на тръби и канали с по-голям диаметър. Съществен компонент от много съвременни системи за инспекция на тръби и канали е и софтуерът за видеодиагностика.

Видеокамерите за проверка на състояние на ВиК системи са свързани към екран за визуализация в реално време, който дава възможност и за запис. Камерите могат да помогнат за навременното регистриране и локализиране на настъпили или потенциални повреди и проблеми в тръбопроводните и канализационни системи в жилищните, търговски и индустриални сгради и обекти. Своевременната диагностика на проблема често е достатъчна за лесното му отстраняване, без да е необходимо къртене, продължителни прекъсвания на ВиК услугите и други нежелани ефекти.

Същност на метода

Определянето на състоянието на тръбите се осъществява чрез гъвкав оптичен кабел (жило) със специално проектирана видеокамера с висока резолюция в края му, която се въвежда в инспектираната тръба или канал. Камерата е водоустойчива и с водонепроницаем корпус, оборудвана с мощно осветление, за да е възможно заснемането на ясна картина. Жилото е достатъчно гъвкаво, за да преминава през чупките и завоите в тръбата. Професионалните версии могат да преминат през цяла жилищна водопроводна система с дължина няколкостотин метра, за да проучат проблеми с тръбите далеч извън обичайния обхват на инспекция.

Изображенията или видеозаписът се изпращат към устройството за визуализация в реално време, за да може операторът (визуално или с помощта на съответния софтуер) да извърши проверка на състоянието на тръбопровода и да идентифицира наличието на евентуални проблеми. Системата за видеодиагностика обикновено разполага с памет за съхранение на видеоматериалите, за да могат да ги прегледат на по-късен етап и собствениците или ползвателите на обекта и да насочат техниците при избора на оптимален вариант за ремонт.

Сред проблемите, които могат да бъдат диагностицирани посредством видеоинспекция, са блокирания/ запушвания на тръбите и каналите, корозия, химическа ерозия, натрупване на замърсявания или отлагания от неразтворими във водата елементи, пукнатини, счупвания и навлизане на корени, наличие на едри предмети, влошено състояние на материала, от които са изработени тръбите, неправилна нивелация и др. Видеоинспекцията може да диагностицира широк набор от проблеми със системата, които изискват различен подход и решение. Ето защо точната представа за същността, локацията и сериозността на проблема е ключова за навременното му и успешно отстраняване.
Особености на технологията

Когато ще се извършва видеоинспекция, дълбочината на потока, измерена в шахтата, в общия случай не трябва да надвишава 20% от вътрешния диаметър на тръбата. В случай, че дълбочината е по-голяма, трябва да осигури необходимият контрол на потока, ако се налага – дори чрез въвеждането на нощно работно време. При работа нощем е особено важно да се следи нивата на шума да не надвишават допустимите граници.
Видеооборудването за инспекция може да включва многоъгълна камера с обхват 360 градуса и 270 градуса по хоризонтална ос, която прави възможно обслужването на канализационни тръби с диаметър 150 мм или повече. Фокусното разстояние обикновено може да се регулира в обхват от 25 мм до безкрайност. Целта на камерата с въртяща се глава е да се инспектират всички сервизни връзки и структурите на шахтите нагоре и надолу по веригата и да се регистрират всички дефекти, както и съмнителни области.

Камерите за видеоинспекция на тръби са цветни и специално проектирани и конструирани за работа във водопроводни и канализационни системи при условия на висока, до 100-процентова влажност. Осветлението и резолюцията на камерата трябва да позволяват заснемането на ясна и фокусирана картина на цялата периферия на тръбата. Камерата се придвижва през тръбопровода с равномерна скорост (независимо в коя посока) и спира, където е необходимо, за да се направи оглед и/ли запис на състоянието на тръбопровода или канала. В никакъв случай камерата не трябва да бъде издърпвана прекалено бързо, със скорост, по-голяма от 9 м/мин. Височината на камерата трябва да бъде регулирана, така че обективът й винаги да е центриран спрямо инспектираната тръба.

Възможности на системите за видеоинспекция

При диагностика на проблеми в тръбите първо се намира входна точка към водопроводната или канализационна мрежа, за предпочитане – възможно най-близо до източника на проблема. Оборудването за видеоинспекция на тръби и канали обикновено разполага с брояч на кадри, който показва на монитора точното разстояние на камерата от централната линия на изходния отвор/шахта на системата. Освен ако не е одобрено друго решение, измерванията на кадрите трябва да започват именно от централната линия на горния ревизионен отвор.

На монитора за визуализация могат да бъдат показвани датата, обхватът на инспекцията, номерата на ревизионните отвори, кадри от шахта до шахта и др. Всеки запис може да се обозначи с името на изпълнителя, датата на извършване, имената на улиците в обхвата на инспекцията, идентификационен номер и т. н. Ако записите са с лошо качество, което не позволява да се оцени адекватно състоянието на водопровода или канализацията, обикновено се подхожда към почистване на тръбопровода, за да се проведе нова видеодиагностика с по-добро качество на записа.

Често към видеоинспекция на ВиК системите се подхожда с цел да се открият предмети, които случайно са попаднали в канала, например бижута или други ценности. С помощта на системата за видеодиагностика на тръбите и каналите бързо и лесно може да бъде локализиран търсеният предмет, без да е необходимо изкъртване или разрушаване.


 

Ползи от видеоинспекцията

Визуална идентификация. Тъй като тръбните системи обикновено са на труднодостъпни места, инспектирането им отвън може да се окаже сложно или дори невъзможно. Видеокамерите позволяват да се инспектира вътрешното състояние на системата. Те могат точно да идентифицират проблема и неговото местоположение. На база резултатите от инспекцията могат да се назначат и съответните предписания за последващата експлоатация на системата, за да се предотвратят бъдещи проблеми от сходен характер.

Идентифициране на потенциални проблеми. По време на процеса на инспекция на тръбите може да се идентифицират потенциални бъдещи проблеми, които предстои да възникнат в системата. Такъв проблем е например корозията, която причинява изтъняване на стените на тръбите, пукнатини и течове. В една напорна система, в която е идентифицирано изтъняване на тръбите, превантивната диагностика на проблема може да предотврати бъдещи аварии, които са разрушителни и скъпоструващи за решаване.

Рентабилност. Не на последно място, видеоинспекцията на тръбопроводите и каналите предлага на собствениците и мениджърите на недвижимите имоти, от които са част тези системи, рентабилен метод за превантивна поддръжка, който може да спомогне за значително удължаване на сервизния им живот. В условията на етажна собственост например видеодиагностиката на ВиК инсталациите позволява ограничаване на ефекта от настъпилите и потенциални проблеми с тръбната инфраструктура, оптимизиране на разходите за обслужване и ремонт, както и ефективна превенция на бъдещи аварии, чието отстраняване е скъпо и може да коства на живущите продължителни периоди без ВиК услуги. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобрете работните процеси и повишете производителността си със специализираните софтуерни приложения за ВиК-, ОВК- и електропроектиране в новия AutoCAD 2021Фирмена статия

Подобрете работните процеси и повишете производителността си със специализираните софтуерни приложения за ВиК-, ОВК- и електропроектиране в новия AutoCAD 2021

AutoCAD® MEP 2021 притежава обновена и разширена библиотека от над 10 500 интелигентни компонента, отговарящи на всички световни стандарти. Възможностите на AutoCAD® MEP за автоматизиране на повтарящи се еднотипни задачи ви позволяват да създавате по-бързо и по-точно строителната документация.

Решения за воден мониторинг в интелигентни домовеТехническа статия

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Водният мениджмънт в един умен дом се осъществява с помощта на различни типове сензори и системи, които измерват потреблението, регистрират течове, проверяват качеството на питейната вода и помагат за подобряване качеството на живот, намаляване на сметките и предотвратяване на аварийни ситуации, застрашаващи безопасността на обитателите и сградните активи

Термостатични смесителни вентилиТехническа статия

Термостатични смесителни вентили

Термостатичните смесителни вентили намират широко приложение във водопроводните инсталации на множество жилищни, търговски и институционални сгради. Основната функция на тези вентили е или да контролират температурата на изходящата вода към системата за битово горещо водоснабдяване, или да осигурят нискотемпературно захранване към лъчиста подова отоплителна система, или и за двете. Статията разказва за видове, размери и конфигурации на вентили, предназначени за разнообразни специфични приложения.
Прочетете и за множеството уникални приложни сценарии, които изискват нестандартни или специални конструкции термостатични вентили. 

 

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сградиТехническа статия

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

В контекста на водопроводните системи терминът "многоетажни" се прилага за сгради, които са твърде високи, за да бъдат водоснабдявани чрез нормалното налягане на обществената водопроводна мрежа.

Водоснабдяването в типична двуетажна сграда от 8-12 метра може да се осигури при нормални условия, но по-високите сгради се нуждаят от системи за повишаване на налягането.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

Виктобокс, Иван Здравков: Целта ни е да представим ефективността на продуктите UR Fog на потребителитеИнтервю

Виктобокс, Иван Здравков: Целта ни е да представим ефективността на продуктите UR Fog на потребителите

Виктобокс представя за първи път на Секюрити 2017 "генератори на мъгла” на италианската фирма UR Fog, които са познати на повечето фирми в този сектор, но са непознати на българския потребител. За техните предимства разказва управителят Иван Здравков.

Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работаИнтервю

Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работа

Един от най-значимите проекти в столицата през 2016 г. беше реконструкцията на Централна гара. За всички предизвикателства, както и за внедрените иновативни системи и технологии, разказва инж. Петър Петров, главен инженер Строителни обекти в Главболгарстрой.

Локални пречиствателни станции

Локалните пречиствателни станции са решение за отвеждане на отпадъчни води от обекти, които не са свързани с канализационна система. Те са подходящи както за по-малки обекти, като еднофамилни къщи и вили, така и за хотели, обществени и офис сгради, ваканционни селища и др.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top