РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Viega

26.02.2018 , Брой 1/2018

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Viega

 

съдържание на рекламата


Viega Smartpress
Без загуби на налягане.

Zeta (ζ) = 2,7
Скорост на протичане (v) = 2 m/s
Загуба на налягане (Δ p) = 54 mbar

Без стесняване на диаметъра на тръбата
+ плавни ъгли на протичане
= Минимални загуби на налягане

smartpress.viega.com

Оптимизиране на разходите
Оптималните ъгли на протичане, както и избягването на стеснението на тръбата,
води до по-малки съпротивления спрямо конкурентните системи. Сигурната връзка
на фитигът и тръбата става, без уплътнителен О-пръстен, така монтажа е по-бърз,
без необходимост от калибриране, което дава изключителна сигурност на пресоването.
Viega. Connected in quality.