РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Вило България

01.04.2016 , Брой 2/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вило България

 

съдържание на рекламата

Wilo - EMUport CORE -

Канализационна система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода.

www.wilo.bg

Wilo EMUport CORE

• Висока надеждност при работа. Поради отделянето на твърдите частици, помпите работят с отпадъчна вода без твърди примеси.

• Дълъг „живот“ и висока корозионна устойчивост осигурена от PE/PUR материал.

• Лесна поддръжка, поради сух монтаж и лесен достъп до всички части.

• Пригодена за дълъг срок на експлоатация дори и при увеличаване броя на твърдите частици в отпадъчната вода.