Високотехнологични спортни съоръжения – част 2

27.05.2019, брой 3/2019 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Високотехнологични спортни съоръжения – част 2
  • Високотехнологични спортни съоръжения – част 2
  • Високотехнологични спортни съоръжения – част 2

Техническа статия

 

В настоящия брой на сп. ТД Инсталации публикуваме продължение на статията, посветена на най-иновативните технологии за автоматизация на спортни съоръжения, която стартирахме в минал брой на изданието. В първата част на материала разгледахме популярните съвременни решения за дигитализация и свързаност, контрол на достъпа и настаняване, както и платформите за цялостен мениджмънт на такива обекти.

 

Рекламни кампании и продажба на билети

Възможности за свързване на фенската база в локална мрежа са заложени при проектирането на все повече модерни спортни зали и стадиони. Посредством своето персонално мобилно устройство всеки посетител може да получи желаната информация за събитието и участниците в него, да се включи в различни състезания и викторини, да изпраща съобщения, да коментира в социалните мрежи или да избира разнообразно видеосъдържание. Някои високотехнологични футболни стадиони разполагат със собствени мобилни приложения, които предлагат ексклузивно съдържание, като интервюта с играчите след мача, достъп до видеострийминг на треньорските наставления в полувремето и т. н.

Мрежовата свързаност на стадиона или в залата позволява и провеждане на различни рекламни и социални кампании, таргетирани на база хронология на потребителя, предпочитания, разположение и други подобни фактори. Платформата прави възможно интегрирането на аудио-, видео- и банер реклами в съдържанието, достъпно в локалната мрежа. Тя разполага с функции за измерване на обхвата на всяко рекламно послание, както и за изготвяне на доклади за директните постъпления, постигнати вследствие на рекламните кампании.


› РекламаРешенията за цялостен мениджмънт на спортни съоръжения позволяват удобно управление и на продажбата на билети за всички събития, които се провеждат на територията им или в други свързани обекти. Специални аналитични инструменти се грижат за обработка на информацията във връзка с покупката на билети и услуги, а също и за извеждане на модели, прогнози и тенденции по отношение на потребителските предпочитания. Тези инструменти включват анализ на покупателната им способност и поведението им. В помощ на аналитичния софтуер се явяват и специализирани технологии за проследяване на присъствието и движението на хора в спортното съоръжение, включително топлинни карти и регистратори на мрежова дейност.

 

Други плащания и инвентар

В много съвременни високотехнологични спортни съоръжения повишаване на качеството и скоростта на услугите, свързани с плащания, както и намаляване на престоя на опашка, се постига посредством интегрирането на платежни системи, базирани на радиочестотна идентификация. Използването на унифицирани карти за извършването на различни типове плащания на територията на спортното съоръжение (включително покупка на документ за достъп, заплащане на паркинг такси и др.) позволява улеснено събиране и анализ на данни за потребителските предпочитания и допълнително оптимизиране на услугата.

Платформите за цялостно управление на стадиони и спортни зали включват и функции за мениджмънт на кетъринг услуги и инвентар, включително проследяване на стоки и складов отчет. Тези решения съдържат информация в реално време за цените на продажбите, ефективните приходи, запасите, поръчките, изискванията за съхранение и т. н. Всички поръчки, заявки и доставки подлежат на автоматичен мониторинг, обхващащ детайлен анализ на потребителските изисквания с цел оптимизиране на продажбите.
Енергийна ефективност и екологосъобразност

Най-модерните стадиони и спортни съоръжения по света задават нови стандарти и по отношение на енергийната ефективност и екологосъобразност, включително използването на все повече възобновяеми материали и енергийни източници. Сред най-високотехнологичните достижения в областта са специални структурни блокчета, създадени (или по-скоро "отгледани") с помощта на особен вид бактерии, както и подови настилки, изградени от панели, които превръщат стъпките на минаващите върху тях в електричество.

От потребители на енергия спортните стадиони и зали се превръщат все по-често в производители, а освен нулевоенергийни концепции, вече са факт и плюсовоенергийни съоръжения, които подават излишъците от електроенергия към разпределителната мрежа. Те са оборудвани със специални системи за съхранение, които повишават устойчивостта и надеждността на системата във всякакви възможни сценарии. Благодарение на различни "зелени" технологии модерните стадиони са на път да се превърнат в напълно независими от изкопаемите горива обекти. Вариантите включват комбинация от соларна, вятърна и други типове възобновяема енергия.
Проектантите на съвременни спортни обекти се фокусират не само върху енергийната ефективност, но и върху рационалното използване на вода и други ресурси, включително рециклирани и рециклируеми материали.


 

Концепции за спортните арени на бъдещето

Неотдавна списание National Geographic публикува интересен брой, посветен на най-футуристичните концепции в сферата на стадионите и спортните арени. Спортните обекти от бъдещето, описани в изданието, са универсални, автономни и гъвкави съоръжения с висока степен на свързаност. Те наподобяват по-скоро екоселища на спорта и отдиха отколкото традиционни стадиони. В тях могат да бъдат практикувани широк набор от спортове, включително традиционни спортни дейности на открито и закрито като атлетика, футбол и хокей, а също и някои по-нетипични и екстремни занимания като плаване, сърф и е-спортове. Една от най-интересните концепции разширява идеята за стадиона от място за посещение до място, на което хората могат да живеят, да работят, да спортуват и да се забавляват.
Границите на игралното поле, традиционно отбелязвани с постоянна маркировка, тук се прожектират и могат да се променят по размер и форма според нуждите и практикувания спорт. Самото игрално поле може да стане и напълно прозрачно, което позволява организирането на подземна зона за гледане от невъзможен досега ъгъл.

С помощта на LED технологии и добавена реалност съоръжението максимално размива физическите граници между зрителя и играчите, осигурявайки интерактивно и вълнуващо изживяване за феновете. Възможности за хореография на феновете и изобразяване на различни цветове в тон с настроенията по трибуните предлагат интегрираните в облекло LED системи, а различни сензорни и биометрични технологии могат да направят така, че целият стадион буквално да "пулсира" в синхрон със сърдечния ритъм на даден играч, например преди изпълнението на дузпа.
Възпроизвеждането на видеосъдържание в бъдеще пък би могло да бъде осъществявано с помощта на холограми, както централизирано и с голям мащаб, видимо за всички зрители, така и персонално до всяко място.
Специални дронове могат да бъдат използвани за автоматизирана доставка на напитки до всеки посетител, а роботи – да сервират храна и да изхвърлят боклука. Сред най-любопитните концепции, описани от National Geographic, е и идеята за електромагнитни платформи, придвижващи се върху релси, които да позволяват на зрителите на гледат случващото се на терена от всевъзможни ъгли. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Високотехнологични спортни съоръжения - част 1Техническа статия

Високотехнологични спортни съоръжения - част 1

Съвременните високотехнологични спортни зали и съоръжения предлагат все повече функционалност и удобства за посетителите. Те се превръщат в свързани, интелигентни и енергийно ефективни, интерактивни и автоматизирани развлекателни центрове, които позволяват на потребителите да вземат участие в случващото се спортно събитие или сценично мероприятие

Дигитализацията във ВиК сектора

Непрекъснатото развитие на интелигентните технологии за водопроводни и канализационни мрежи помага на ВиК операторите постоянно да подобряват ефективността и управлението на системите за водоснабдяване и водоразпределение. Оптимизацията на операциите е в основата на внедряването на интелигентни технологии за управление.

Инсталации за спортни сгради и съоръженияПроекти, реализации

Инсталации за спортни сгради и съоръжения

Спортните сгради и съоръжения са обекти, предназначени за практикуването на различни видове спорт, в т.ч.

Специфики на ОВК системи в спортни залиТехническа статия

Специфики на ОВК системи в спортни зали

Спортните зали обикновено са многофункционални съоръжения, предлагащи възможности за практикуването на различни видове спортове, както и организирането на състезания и културни събития. Обособяването на различни по големина и предназначение помещения и необходимостта от поддържането на различни параметри на микроклимата изисква особено внимание при проектирането на системите за отопление, вентилация и климатизация.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top