РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ВМЛ-Консулт

01.08.2016 , Брой 4/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВМЛ-Консулт

 

съдържание на рекламата

“ВМЛ-Консулт“ ЕООД е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство фирма за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.Фирмата е вписана и в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с №00225 и е юридическо лице, извършващо сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, съгласно Закона за Енергийна ефективност.

Дейността на „ ВМЛ-КОНСУЛТ ” ЕООД обхваща целия спектър консултантски услуги в областта на строително - инвестиционния процес:

· Подготовка и организация на проектантския процес

·Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и оценка на съответствието на проекти по част “Енергийна ефективност

· Строителен надзор

· Инвеститорски контрол върху количества , цени и стойности на СМР

·Проучване на терени за строителство

· Проектиране - високо и ниско строителство

· Експертни оценки

·Съставяне и контрол на цените на СМР

· Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство

·Изготвяне на технически паспорти на сгради и съоръжения

· Обследване на сгради за енергийна ефективност и Сертифициране за енергийна ефективност

·Конструктивни обследвания и обследване инсталации на стари сгради и изготвяне на технически паспорти

Всички тези дейности се осъществяват от ерудирани и високо квалифицирани специалисти които са служители на фирма „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД.

Разполагаме със съвременни технически средства за енергийно обследване и специализирани софтуери за компютърно енергийно моделиране на сгради.

Предимствата на „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД са конкурентни и ниски цени, качествено изпълнение, голям опит.

За дейността си фирмата има издадени Сертификати за изпълнения изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001, ISO 14001

от “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД.

София, ул. „Черковна” №7, офис 21 / тел.: 02/4923883 / факс: 02/4923884 / e-mail: vml.consult@abv.bg / www.vmlconsult.com

 

ВМЛ-КОНСУЛТ предлага енергийно обследване и сертифициране на сгради

... и висококвалифицирани специалисти, които са служители на ВМЛ-КОНСУЛТ. Разполагаме със съвременни технически средства за енергийно ... , Мизия, Гоце Делчев и др. “Предимствата на ВМЛ-КОНСУЛТ са конкурентни и ниски цени, качествено изпълнение, голям ...

 

 

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветлениеСъбития

Lighting 2018 постави акцент върху използването на ВЕИ за нулеви разходи за осветление

В събитието, организирано от Националния комитет по осветление в България (НКО), взеха участие лектори от Турция, Гърция, Словения, Румъния, Великобритания и САЩ.

Икономии на вода в търговски сградиТехнически статии

Икономии на вода в търговски сгради

В конструкцията на търговските сгради влизат множество системи, които са базирани на използването на вода. Все по-активните глобални мерки за съхраняването на този ценен ресурс в днешно време изправят проектантите пред сложното предизвикателство не само да осигурят функционален дизайн, но и да гарантират водната и енергийната му ефективност.

Автоматични задвижвания за портали и гаражни вратиТехнически статии

Автоматични задвижвания за портали и гаражни врати

Автоматичните системи за управление на входни портали и гаражни врати днес не са лукс, а масово прилагано средство за осигуряване на съчетание от комфорт и сигурност в разнообразни битови и търговски приложения. На пазара се предлагат широка гама цялостни решения, подходящи за всякакъв тип обекти, бюджети и изисквания.

Табла за автоматизация на ОВК инсталацииТехнически статии

Табла за автоматизация на ОВК инсталации

Таблата за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация са електрически табла, които включват съответната контролно-измервателна апаратура и автоматика за управление на параметрите на въздуха и микроклимата в дадено помещение или обект. Тези решения са подходящи за различни търговски, жилищни, публични и индустриални приложения.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top