WAGO Kontakttechnik, Мая Иршик: Ефективният енергиен мениджмънт е ключов за намаляване на разходите

20.05.2014, Брой 2/2014 / Интервю /

  • WAGO Kontakttechnik, Мая Иршик: Ефективният енергиен мениджмънт е ключов за намаляване на разходите

Интервю

 

Мая Иршик, маркетинг мениджър
на WAGO Kontakttechnik България,
пред сп. ТД Инсталации

Уважаема г-жо Иршик, WAGO Kontakttechnik е сред водещите европейски производители в сектора на електротехниката и автоматизацията. Към какво са насочени последните разработки на компанията?
През последните 2 години имаме редица нови разработки в двете основни за WAGO продуктови групи - електротехника и автоматизация. При ел. връзките WAGO продължава да бъде световният лидер на пазара в областта на безвинтовите системи и клеми.

Стандартният обхват на сечения, за които WAGO клемите са приложими, е между 0,08 мм2 и 95 мм2. Но имаме нови разработки при най-големите сечения на проводника, които вече ни позволяват да прилагаме изпитаната безвинтова технология при сечения на проводника до 150 мм2.

Свързаната с подобни приложения надеждност на връзката и изключително високата устойчивост на вибрации са добре изпитани през десетките години и са се доказали в редица индустриални приложения и особено в железопътния сектор.

При малките сечения зачестява употребата на PCBs за LED приложения като монтажа трябва да последва в SMD, за да можем да предложим ефективно и пълноценно решение. В тази област WAGO разви серията 2060 и 2061, която е предназначена специално за LED осветителни тела.

Отличава се с минимални размери, голямо сечение и обмислена употреба на материали с цел да се предотврати и най-малката сянка или тъмни точки в крайния продукт - LED лампа.

Друга нова и приветствана от пазара разработка е клемата за разклонителни кутии от серия 221 - още по-малка и лесна за употреба от предшестващия вариант от серия 222. Новите “суперзвезди” от серията COMPACT, към която се числи 221, са не само с 40% по-малки от предшественика си, но и позволяват свързване в разклонителната кутия както на едножилен, така и на многожилен проводник до 4 мм2, имат прозрачен корпус и два тест отвора.

Тези характеристики ги правят идеални за вграждане в разклонителни кутии, като дори оставят място за допълнения. Прозрачният корпус позволява само с един поглед да разпознаете дали проводниците са свързани правилно и правят контакт, както и дали същите са правило и достатъчно зачистени отпред.

Двата тест отвора - един в посоката за свързване на проводника и един от обратната страна, дават възможност за проверка на връзката дори и във вграден вид. Тези клеми впечатляват и с външния си дизайн - лостчето за монтаж се отваря и затваря значително по-лесно и бързо в сравнение с миналото и странични вдлъбнатини в корпуса на клемата позволяват нейното здраво и сигурно държане между пръстите на ръката.

Предлагат се във вариант за 2, 3 или 5 проводника и позволяват свързване на многожилен кабел от 0,14 до 4 мм2. По този начин могат да бъдат свързани различни видове и сечения проводник.

В областта на редовите клеми за шинен монтаж разширихме предлаганата досега палета с дву - и триетажни клеми до 4 мм2, както и с разделителни и измервателни клеми. При приложения, в които се налага бърз монтаж и демонтаж на клеми в ел. таблото, предлагаме перфектно техническо решение в лицето на нашата гъвкава сглобяема X-COM Система.

Посочете някои от новите разработки в областта на автоматизацията?
В областта на автоматизацията имаме няколко съвсем нови разработки: WAGO входно-изходни модули XTR - Extended Temperatur Range, работа при температурен диапазон -40 оС +70 оC. XTR е синоним на екстремна защита от климатични влияния, вибрация, свръхнапрежение, разтърсвания и др.

Тези продукти се прилагат там, където техниката е изложена на екстремни влияния и капризи на времето, например в областта на алтернативните източници на енергия като ветроцентралите или фотоволтаичните системи. В тази област често се налага допълнителна и скъпа защита на внедрените системи за автоматизация, която да се противопостави успешно на климата и механичното износване.

За нашата система серия 750 XTR  подобни допълнителни мерки не са нужни. По този начин се пести не само място и енергия, но се намаляват и разходите за поддръжка и се повишава производителността. Тези характеристики превръщат серия 750 ХТR в перфектното “All in Оne” решение при управление и мониторинг на захранващи и разпределителни ел. мрежи.
Повишава ли се интересът на клиентите у нас към влагането на енергийноефективно оборудване или все още преобладава търсенето на ценово ориентирани решения?
Управлението на енергията е тема, с която всяко предприятие днес се налага да се занимае. Отговорът на въпроса “Как мога да намаля потреблението на енергия?” засяга не само генералната грижа за екологията, баланса и качеството на живот на планетата, което касае всички нас, но е и чисто комерсиален и директно свързан със съответстващото намаление на разходи при ефективен мениджмънт на енергията.

Тук WAGO предлага т. нар. ключови решения, които обхващат целия процес от събиране и анализ на данни през изработването на съответно решение за конкретния клиент и ситуация до монтаж на инсталацията и пуск с помощта и активното участие на нашите solution provider в конкретната страна.

Естествено един от основните фокуси в тази тема е въпросът - разход/полза. Този въпрос винаги присъства като основен не само на българския пазар, но и на останалите европейски пазари. Да се съчетаят ефективност и икономия не винаги е лесно, но не е невъзможно.

В днешно време въпросът за намаление на разходите е не само модерен, но и основен - спестявам отдавна не е срамен израз и много водещи световни предприятия инвестират в ефективно управление на енергията с пълното съзнание и цел за спестяване на средства.

В много предприятия негативното въздействие на нискокачествената доставка на енергия се подценява. Некачествената доставка на енергия може да доведе до непланувани и дълги престои, увеличени разходи и преждевременно износване на машини и оборудване. Значителна част от смущенията и влиянието на захранващото напрежение се изразяват в т. нар. хармоници.

Наличието на хармоници в мрежата води до допълнително загряване и загуба на механична стабилност, намален живот на осветителни тела, грешки на измерване при електромери, изключване на машини, ненужно натоварване на нулевия проводник и много други.

Редица аварии могат да бъдат предотвратени чрез мониторинг на ел. мрежата - събирането и анализа на данни като вид и сила на тока, честота, напрежение и т.н. носят прозрачност и яснота, която позволява контрол на тези параметри и преждевременно разпознаване на възможности за спестяване на ел. енергия, което е чисто спестяване на пари.

Един от нашите конкретни и най-нови продукти в тази област е трифазната клема на WAGO, която дава възможност за широкообхватен анализ на ел. мрежата и стойностите на разход на енергия.

По какъв начин трифазната клема на WAGO подпомага спестяването на енергия?
Интегрираната във WAGO-I/O-SYSTEM 750 трифазна клема за измерване на мощността се използва за запис и обработка на всички съответни променливи на мрежата за доставка на трифазен ток. Това позволява на потребителя да придобие прозрачност по отношение на консумацията на енергия от машини и оборудване и да извърши цялостен анализ на мрежата.

В допълнение, потребителят е в състояние въз основа на получените показатели от мрежата да регулира дейността на съответните машини и/или устройства, като по този начин оптимизира крайния резултат и избягва авариите.

Бих искала да почертая изрично факта, че трифазната клема на WAGO може да бъде вградена не само в нови инсталации, но и във всички съществуващи такива, тъй като е съвместима с всички познати системи. WAGO-I/O-SYSTEM 750  предлага цялостно портфолио от продукти за измерване на енергия. Трифазните клеми за измерване на мощност се използват за запис и обработка на всички съответни променливи на мрежа за доставка на трифазен ток.

Те дават информация за параметри като реактивна, пълна и активна мощност, консумация на енергия, фактор на мощността, фазов ъгъл, честота, пренапрежение и ниско напрежение директно в клемата. Тъй като външните измервателни устройства в този случай отпадат, разходите по самото измерване могат да бъдат десетократно намалени.


 

Как WAGO ще отговори на бъдещите нужди на пазара на сградно електрооборудване, съвместимо със smart grid системите?
WAGO разработва своите решения във взаимодействие с клиентите и съобразно изискванията на пазара. Само чрез това партньорство, което се изгражда и развива с години, е възможно винаги да предлагаме нови продукти. Специални разработки съвместно с най-големите доставчици на енергия в Германия в съответствие с нормите IEC 61850 и IEC 60870  доведоха, например до създаването на нашия PLC 750-872 за телеуправление.

Какви концепции разработвате в областта на системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници?
WAGO само отчасти и косвено участва във възобновяемата енергия и интелигентните мрежи. Нашите клиенти са тези, които активно работят в областта. WAGO доставя отделни компоненти за този вид пазар и най-вече разработва, според изискванията на клиента и конкретното приложение, иновативни компоненти за тях.

Милиони клеми за печатни платки и хиляди терминални блокове са инсталирани във всеки един слънчев преобразувател, реле и/или управление за слънчеви панели. Активно участваме и в разработката на проекти за електрически автомобили и съответните електростанции за зареждане. Разработваме специални продукти за управление на ветроцентрали и редица продукти за намаляване на разхода на енергия. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Съвременно полево оборудване за BMS системиТехническа статия

Съвременно полево оборудване за BMS системи

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стаяБизнес

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стая

На 6 октомври т. г. на официално събитие бе представена интелигентна система за автоматизация на класна стая в 119-о СУ Акад. Михаил Арнаудов. Представянето на пилотния проект, реализиран безвъзмездно от Siemens България и Енерджи Ефект, бе последвано от практическа демонстрация.

Редови електрически клеми

Голяма част от повредите в системи за управление се дължат на некачествени електрически връзки. Това определя важната роля на клемите в електрическите вериги.

Инсталационни клеми

Електрическите инсталации в съвременното строителство са все по-мащабни и сложни. Основно изискване към опроводяването е да се изпълни качествено, лесно и за възможно най-кратко време. Техническото развитие в областта на опроводяването остави електрическите връзки, тип “спайка” в миналото. Днес специалистите са на мнение, че използването на стари като тип електрически връзки би могло да понижи, и то значително надеждността и безопасността на опроводяването. Водещите компании залагат на развоя и предлагането на практични и надеждни решения в областта на електроинсталациите.

Избор на редови клеми

В статията бе посочено, че редовите клеми са електромеханични интерфейсни компоненти, в които се съединяват външни електрически проводници и кабели с апаратурата в електрическите табла или други устройства. Обект на разглеждане бяха видовете редови клеми, както и принадлежностите им. В настоящия редакционен материал продължаваме темата с критериите за избора им. Нека припомним, че тези клеми се наричат „редови”, тъй като се монтират върху носещи шини, най-масовата от които е т. нар. DIN- или Евро-шина (с размери 35 / 7.5 mm). Те образуват редици – т. нар. клемореди. Според функцията си редовите клеми се разделят на клеми за силови вериги и клеми за командни вериги (според IEC 204-1).

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top