РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Юроком 2000

, Брой 5/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Юроком 2000

 

съдържание на рекламата

Юроком 2000 вече над 15 години работи на българския пазар. Фир-

мата е с утвърдени позиции на комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация и отопление. В последните години е насо-

чила вниманието си към доставка на продукти за изпълнение на инфраструктурни проекти - подмяна на водопроводи, изграждане на

канализации, колектори и пречиствателни станции.

Професионалният екип от специалисти е в непрекъсната комуникация

с клиентите, за да консултира и отговори на техните нужди.