РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Юроком 2000

01.08.2014 , Брой 4/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Юроком 2000

 

съдържание на рекламата

София 1172, ул. „Никола Габровски“ 1

тел.: 02/ 800 50 00, факс: 02/ 800 50 50

София 1125, ул. „Нешо Бончев“ 26

тел.: 02/ 800 50 60, факс: 02/ 800 50 45

office@eurocom2000.net

www.eurocom2000.net

Вашият партньор за геосинтетични материали