Александър Ангелов, управител на Александър Електрик, пред сп. ТД Инсталации

За 10 години реализирахме много и интересни проекти

14.09.2018, брой 6/2018 / Интервю /

  • Александър Електрик, Александър Ангелов: За 10 години реализирахме много и интересни проекти

Интервю

 

Кои са най-новите изисквания към част Електро на жилищни сгради? Имате ли впечатления за нивото на нормативната уредба у нас в тази посока в сравнение с други държави?
Изискванията по част “Електро” не са променяни с изключение на няколко корекции, внесени от енергоразпределителните дружества, касаещи частта на главните разпределителни табла и външните връзки. По мое мнение, нашата нормативна уредба е доста добре написана. Ако трябва да я сравнявам с немската например, българската е доста по-взискателна към сечението и начина на полагане на проводниците, особено захранващите линии. Техните проводници са с по-малко сечение, смятаното натоварване е с по-малък коефициент от нашето, щранговете им понякога минават през апартаментите или мазетата им, кабелите в апартаментите се полагат в замазката и т. н. Разбира се, според мен трябва да се “откраднат” добрите практики. Например връзките на проводниците им са ревизируеми, работят с по-скъпи материали, използват проводници с по-добра изолация и т. н.

Какво ново по отношение на промените в изискванията трябва да знаят фирмите доставчици на продукти, системи и услуги в областта, както и собствениците и мениджърите на обекти?
Съветът ми към тях е свързан преди всичко с избора на изпълнител по електрическата част. Ако се спрат на сериозна фирма с отговорни лица, то те ще следят за всички промени и тенденции. Наблюденията ми са, че инвеститорите все повече се стараят да произведат качествен продукт, но това е невъзможно без сериозни и отговорни подизпълнители. Тук мисля, че е мястото и на държавата, която е добре да упражнява контрол върху използването на фирми подизпълнители, на които може да бъде потърсена отговорност.
Кои услуги от портфолиото на Александър Електрик са насочени към изпълнение на тези изисквания?
Нашите действия, насочени към повишаването и изпълнението на изискванията на инвеститорите, са предимно в допълващите продукти и услуги. Фирма Александър Електрик винаги се е стремяла към повишаване на качеството и добавената стойност. В това отношение ние се опитваме да сме в крак с желанията на клиентите. Вече жилищните сгради имат луксозни общи части с видеонаблюдение, контрол на достъпа, автоматизация, където е възможна, осветление по фасадата, датчици за поливната система, озеленяване с осветление и т. н. Бидейки част от пазара, ние се стремим непрекъснато да се развиваме и да даваме всичко от себе си, за да можем да отговорим на изискванията. Относно конкретните услуги от портфолиото ни - развиваме инженерингов и проектантски отдел, за да можем да изчистваме всички проблеми още на ниво проектиране. Те, разбира се, ще подпомогнат и последващото правилно изпълнение. Непрекъснато се интересуваме от новите продукти на пазара и не спираме да се учим и развиваме в сферата на електроизграждането.


 

Компанията отбелязва 10 години на пазара през т. г. Разкажете повече за най-интересните проекти, които сте реализирали за този период.
За 10 години имаме реализирани много и интересни проекти. Това ни радва и ни дава самочувствие и увереност, че можем да се справим с интересни и трудни задачи и в бъдеще. Реализирахме много жилищни сгради, индустриални халета и няколко производства, но най-интересните ни проекти остават в областта на интегрирането на управление на процеси по различни признаци. В това число влиза програмирането, проектирането на системи за управление, написването на алгоритми за автоматизация на процеси и т. н.По Ваше мнение, как се развива пазарът на услуги в областта на електроинсталациите у нас?
В момента сме свидетели на свръх търсене и е много трудно да се направи правилен анализ. Иска ми се да мисля, че пазарът ще запази възходящия си тренд, но с по-малък или по-умерен интензитет, както и да се търси предимно качествен и стойностен продукт. Хубаво би било да има и някакви нормативни и лицензионни изисквания към фирмите за електроинсталации, за да може да се гарантира качеството на услугата. Ако тези предпоставки са налице, не виждам никаква пречка пазарът да се развива в правилната посока. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Александър Електрик, Александър Ангелов: Стремим се да предоставяме по-качествена и конкурентна услугаИнтервю

Александър Електрик, Александър Ангелов: Стремим се да предоставяме по-качествена и конкурентна услуга

Какви са основните трудности, пред които се изправя ежедневно компания като Александър Електрик, реализирайки разнообразни и интересни проекти не само у нас, но и в чужбина - разказва управителят на фирмата Александър Ангелов, специално за читателите на сп. ТД Инсталации.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Електроинсталации в болнициТехническа статия

Електроинсталации в болници

Основна задача на всяко болнично заведение е да осигурява висококачествени услуги и непрекъсната грижа за пациентите. За изпълнението на тази мисия се грижат множество комплексни системи, голяма част от които изискват сигурно, надеждно и непрекъснато електрозахранване.

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сградиТехническа статия

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

Иновациите в съвременните домове включват множество нови технологии и устройства, от енергоспестяващи крушки до свръхмодерни термостатни системи, насочени към подобряване на комфорта и намаляване на разходите за енергия. Електрическите системи и инсталации днес също са претърпели динамично технологично развитие, доближавайки се оптимално до концепцията за умен дом, в който всички системи работят в хармония помежду си и осигуряват множество ползи за собствениците и обитателите.

Платформи за проектиране на електроинсталацииТехническа статия

Платформи за проектиране на електроинсталации

Функционални характеристики на съвременните софтуерни системиПроектирането на инсталациите в днешните сгради изисква високотехнологични инженерни инструменти, които едновременно да осигурят комфорт на обитателите и да оптимизират потреблението на енергия. Голяма част от предлаганите у нас софтуерни платформи не са специализирани, а предоставят възможности за проектиране на всички сгради инсталации.

Елементи за крайно електроразпределение и контролТехническа статия

Елементи за крайно електроразпределение и контрол

Изискванията за надеждност, енергоспестяване и естетика на електроинсталациите в съвременните сгради постоянно нарастват и стимулират производителите да предлагат продуктови гами, съчетаващи широк набор от функции и модерен дизайн. Повечето от предлаганите днес серии елементи за крайно електроразпределение се състоят от ключове, контакти, димери, датчици за движение, комуникационни розетки и др.

Системи за управление на уличното осветлениеТехническа статия

Системи за управление на уличното осветление

Системите за управление на уличното осветление са неизменна част от инфраструктурата на големите градове. Интеграцията им позволява лесно и гъвкаво управление на осветяването и значително намаляване на разходите за обслужване и поддръжка на системата. Сред постигнатите ефекти са и икономията на електроенергия и осветителни ресурси, постигната чрез увеличаване на експлоатационния срок на светлоизточниците.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top