Задвижващи механизми за прозорци и щори

брой 5/2021 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Задвижващи механизми за прозорци и щори
  • Задвижващи механизми за прозорци и щори
  • Задвижващи механизми за прозорци и щори
  • Задвижващи механизми за прозорци и щори

Техническа статия

 

Решенията за автоматизиране на прозорци са сред сегментите с нарастваща популярност в сградната автоматизация. С помощта на специални задвижващи механизми отварянето и затварянето им, както и спускането и вдигането на щорите, могат да бъдат управлявани автоматично и отдалечено с цел осигуряване на оптимално удобство и комфорт за обитателите. Сред практическите фактори, които стимулират ръста на приложенията в тази сфера през последните години, е и тенденцията в интериорния дизайн да се осигурява по-голямо количество дневна светлина в помещенията. Обикновено това се постига с големи панорамни прозорци, при които размерите и тежестта на отваряемите крила и щорите могат да се окажат значителни. Ето защо все повече сгради залагат на специални задвижващи системи, чрез които позицията им може да бъде лесно и безпроблемно променяна в зависимост от моментните нужди и условия.


Функции и приложения

Автоматизираните прозорци и щори са иновативно технологично решение, в което е рентабилно да се инвестира не само като отделен продукт, но и като система, подлежаща на интеграция в цялостна платформа за сградна автоматизация. Възможностите за централизиран контрол позволяват това ново поколение интелигентни прозорци и механизми да бъдат управлявани както индивидуално, така и едновременно – от една точка за достъп. Вградените в системата модерни сензори могат да регистрират различни промени в атмосферните условия, като заоблачаване, дъжд, мъгла, сняг или силен вятър, и автоматично да регулират положението на прозорците и щорите.

Сред най-значимите технологични новости на пазара са моделите, разработени за свързване към Internet of Things платформи. Синхронизирането на умните прозорци с други системи и услуги в дома или сградата, като отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението, сигурността и контрола на достъпа, прави възможно постигането на максимално комфортна и здравословна среда, адекватна защита и безопасност – всичко това с натискането на един бутон.

Наличните на пазара електрически управляеми компоненти и цялостни решения за интелигентни домове и сгради в този сегмент се предлагат с широка гама опции за контрол, включително посредством устройства за дистанционно управление, стенни командни табла, екрани и клавиатури, приложения за мобилни устройства и дори функции за гласова активация.

Множеството предимства на задвижващите механизми за прозорци и щори ги правят все по-популярни в домове, жилищни, търговски и обществени сгради, индустриални обекти, учебни и болнични заведения, а също и в модерни оранжерии, където микроклиматът се управлява автоматизирано с регулиране на количеството светлина и въздух, които навлизат в съоръжението. Тези системи осигуряват голямо удобство и на места, където са настанени възрастни или трудно подвижни лица, за които проветряването или пък затъмняването на помещението при обикновени условия биха представлявали трудност.

В зависимост от типа на механизма, автоматизираните прозорци на пазара се подразделят на такива с горно, долно или странично окачени рамки, покривни капандури и др. Според типа на задвижващия механизъм можем да избираме между модели с линейно (linear) или верижно (chain) задвижване, предаване чрез зъбна рейка (rack), както и сгъваеми (folding) варианти.


› РекламаВъзможности в интелигентните сгради

Задвижванията за прозорци и щори могат да бъдат интегрирани например със системата за сигурност и контрол на достъпа. Така при напускане на дома или сградата от собственика, което системата отчита, всички прозорци могат да бъдат автоматично затваряни, а щорите спускани, дори без нужда от подаване на специална команда всеки път. В друг случай – при регистриране от страна на системата за видеонаблюдение или интелигентния домофон, че в обекта прави опит да влезе неоторизирано или злонамерено лице, механизмите могат да бъдат задействани мигновено, за да ограничат достъпа му. Технологията позволява настройка на функция за отваряне или затваряне на всички прозорци наведнъж на ниво апартамент, етаж или дори в цялата сграда – при задаване на потребителска команда или автоматично при възникване на дадено събитие, например гръмотевична буря.

От ключово значение е интеграцията между задвижванията за прозорци и щори и ОВК системите и интелигентните термостати в обекта. С правилното количество пресен/външен въздух и дневна светлина често е лесно да бъдат постигнати комфортни температури и нива на микроклимата, дори без нужда от включване на отоплителните и охладителни системи, както и на осветлението. А с помощта на специални сензори за мониторинг нивата на въглероден диоксид, наличието на дим, вредни газове или изпарения могат да бъдат прецизно проследявани и регулирани само по естествен метод, без на се налага използването на механизирана вентилация. Така освен за драстично намаляване на сметките за електроенергия в една сграда, автоматизираните прозорци и щори могат да спомогнат и за значително редуциране на въглеродния й отпечатък.

Моделите, които разполагат с възможности за WiFi или Bluetooth свързаност, могат да "комуникират" помежду си, както и да бъдат сдвоени с популярните през последните години хъбове за домашна и сградна автоматизация, които позволяват централизиран и сихронизиран контрол на всички интегрирани системи и услуги. Освен средства, автоматичното управление на прозорци и щори пести на ползвателите още време и усилия, иначе необходими за обхождане на целия обект и отваряне/затваряне на всички поединично.
Видове механизми

Електрически управляемите механизми за прозорци функционират на базата на различни групи датчици, електромагнити, лостови и предавателни системи, които задействат движението. Популярните модели на пазара са снабдени с малък електромотор с предавателна кутия, управляван от серии датчици, които засичат моментната му позиция (изцяло/частично отворен или затворен). Инициирането на движение се случва след подаване на команда (чрез натискане на бутон или друга функция за управление), моторът се включва и активира съответното задвижване.

Линейните актуатори преобразуват движенията в линейна сила. Те са отлично решение при повдигането или преместването на тежки обекти, което ги прави подходящи за прозорци, чието отваряне или затваряне би изисквало най-голяма сила. Този вид задвижвания могат да бъдат подразделени на три типа в зависимост от механизма. Прозорците от типа "Rack and Pinion" се задвижват с помощта на зъбна рейка и зъбно колело, които преобразуват въртеливото движение в линейно. При подаването на захранване към колелото, то се завърта, задейства рейката и прозорецът се отваря или затваря.

Т. нар. прътови (rod) механизми включват удължаващ се прът или лост, монтиран на релса, а двата му края са разположени във външни корпуси. При задействане на електрическия мотор прътът започва да се удължава и избутва отваряемото крило навън.

Верижните актуатори функционират подобно на задвижванията за гаражни врати. Те могат да бъдат с единична верижна система (използвана основно за вертикални прозорци) или с двойна такава (подходяща за прозорци с по-широки отваряеми секции). Веригата отново е свързана със зъбни колела, монтирани на задвижващ вал. При завъртането им веригата се движи под прав ъгъл. Достигането на изпъната, права позиция на веригата кореспондира с позиция на пълно отваряне на прозореца.

Сгъваемите механизми се монтират предимно на прозорци със странично отваряне, които по принцип изискват най-малко усилие за преместване на крилата. Такива са например кухненските прозорци или тези в банята и тоалетната. Моторизирано рамо, монтирано на едната страна на рамката, осигурява лесното и безпроблемно движение на прозореца. Обикновено е предвидена функция за безопасност, която възпрепятства по-нататъшното отваряне или затваряне чрез спиране на механизма при регистриране на пречка.


 

Задвижвания за щори

Задвижванията за щори също се предлагат на пазара като самостоятелни продукти или системи за вграждане в цялостни решения за автоматизация на прозорци, домове или сгради. Управлението им отново може да бъде посредством бутон или табло за стенен монтаж, дистанционно управление, мобилно приложение и дори гласов контрол. Все повече производители на конвенционални щори включват в каталозите си електрически управляеми и интелигентни модели, подходящи за интеграция в smart home и smart building платформи. Друг фактор, който стимулира ръста в приложенията им, са все по-достъпните цени. С масовото популяризиране на средствата за сградна автоматизация пазарната стойност на сензорите, електронните компоненти и задвижващите механизми, както и на традиционно скъпи материали като алуминий и дърво, непрекъснато намалява.

Безжичният дизайн на модерните автоматизирани щори привлича потребителите с високата си безопасност за деца и домашни любимци, за което спомага и липсата на конвенционални елементи като връзки, ленти за издърпване и др.

Електроуправляемите щори могат да функционират като част от обща програма за автоматизирано управление на комфорта, микроклимата и сигурността в помещението или сградата заедно с прозорците, ОВК уредите, осветлението, системите за контрол на достъпа и т. н. Те оптимизират енергийната ефективност по пряк и косвен начин – в ролята им на изолация и чрез управление на светлината. Спускането и издърпването им в определени, предварително програмирани часове на денонощието способства за максимално оползотворяване на дневната светлина и прецизен контрол на температурата. Добавянето на интелигентни сензори позволява на автоматизираните щори постепенно да "заучават" навиците на потребителите и да функционират автоматично при промяна в атмосферните условия, вътрешната среда или специални събития. Те могат например автоматично да се спуснат при включване на телевизора денем, за да се избегнат нежеланите отблясъци при навлизането на слънчевата светлина през прозореца.

Що се отнася до сигурността на дома или сградата, умните щори могат да съдействат и с допълнителни ползи. Дори при по-дълго отсъствие на обитателите, заедно с автоматичните прозорци и осветлението, щорите могат да се задействат по зададен график, за да имитират наличие на хора в обекта и да заблудят потенциалните крадци и недоброжелатели.

Изборът на щори с максимална степен на затъмняване може значително да подобри качеството на съня, особено в градските зони. Настройката за постепенното им отдръпване сутрин дава на организма възможност за естествено събуждане без излишен стрес. Функцията за цялостното им отваряне в даден час пък може да бъде използвана вместо сутрешна аларма. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сградиБизнес

АББ и Samsung C&T си партнират за разширяване на възможностите за интелигентни сгради

Новата сделка е индикатор за намерение за интегриране на холистични решения за сгради, като платформата за интелигентен дом Homeniq на Samsung C&T, системата ABB-free@home® и ABB i-bus® KNX, които могат значително да разширят потенциалните услуги за дома и сградите в един инструмент за управление на имоти

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в СофияБизнес

Schneider Electric приема посетители в обновения си шоурум в София

В рамките на обиколката на шоурума ще научат повече за това как проектирането на умна къща създава свързаност между всички системи за повече комфорт и ефективност, както и за преимуществата на домашната автоматизация.

АББ България представя цялостни решения за домашна и сградна автоматизация на Архитектурно-строителна седмица 2023Фирмена статия

АББ България представя цялостни решения за домашна и сградна автоматизация на Архитектурно-строителна седмица 2023

На своя щанд на Архитектурно-строителна седмица (A 7 в зала 4) АББ ще представи цялостното портфолио от системи за домашна (free@home, i-bus KNX) и сградна автоматизация (BMS). Продуктовите иновации се отнасят до съвременни системи за цялостно управление на сгради, включващи ключове, сензори, датчици за осветление и присъствие, метеорологични станции, актуатори, захранвания и подходящи разпределителни табла за цялостното оборудване.

Видеодомофонни системиТехническа статия

Видеодомофонни системи

Видеодомофоните са сред последните иновации в сегмента на сградната сигурност и контрола на достъпа. Технологията е базирана на комбинация от класическите гласови системи с видеокамери за допълнително информационно обезпечаване на процеса по идентификация и комуникация. Разширени възможности се разкриват чрез интегриране на решенията от ново поколение с цялостни платформи за домашна и сградна автоматизация, както и с персонални мобилни устройства като таблети и смартфони.

Смарт басейни и спаТехническа статия

Смарт басейни и спа

Като логично продължение на концепцията за умните домове и сгради, в които всички интелигентни уреди се контролират с помощта на мобилно приложение или хъб, се появяват и т. нар. смарт басейни. Част от инфраструктурата на много съвременни еднофамилни къщи, кооперации, вили и комплекси, басейните създават широко поле за интеграция на разнообразни решения за автоматизация, тъй като са оборудвани с множество различни типове системи и инсталации.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top