Защита на строителни работници от инциденти с електричеството

Техническа статия / Електроинсталации

  • Защита на строителни работници от инциденти с електричеството
  • Защита на строителни работници от инциденти с електричеството
  • Защита на строителни работници от инциденти с електричеството

Техническа статия

 

Независимо дали на дадена строителна площадка ще се разрушава или ще се строи, винаги са налице опасности, свързани с инциденти с електричеството. Предпазните мерки, които могат да се вземат, не са трудни за реализиране, а могат да спестят тежки проблеми на инвеститорите и строителите. За да се осигури максимално безопасна работна среда, трябва да се вземат и технически, и организационни предпазни мерки.

Техническа защита

Тестовата апаратура за електрическа енергия осигурява необходимата защита от нежелани и потенциално смъртоносни токови удари. Добре е работната площадка да бъде снабдена с детектори за напрежение и амперклещи.

Важно условие за безопасна работа с електрически системи е да бъдат обезопасени кабелните трасета. Препоръчително е използването на безопасни удължители за кабели и разклонители. Допълнителна мярка за безопасност е инсталирането на подови кабелни канали и предпазители за кабели. Употребата на подови предпазители за кабелите ще увеличи нивото на безопасност, но е добре те да са добре видими, за да се избегне евентуално препъване.


› РекламаПрекъсвачите и защитите са критично важна част от оборудването за безопасност, която би могла да ограничи евентуален проблем, преди да се стигне до него. Препоръчително е винаги да се използва защита от пренапрежение, която да изключи захранването на обекта при необходимост. Защитите от пренапрежение помагат за предотвратяване на възникването на неизправности в оборудването с времето или на повреди при пренапрежения.

Организационна защита

Личната защита е от първостепенна важност, тъй като предпазва директно работника от електрически злополуки. Степента на защита зависи изцяло от потенциалния контакт с електричество. Добре е да се използват изолиращи ръкавици и обувки, когато се работи с електрически материали, тъй като те осигуряват основното ниво на безопасност. При работа с проводници могат да бъдат взети и допълнителни предпазни мерки, например носенето на  защитна маска за лице, огнеупорна каска и предпазни очила и антифони.
Рискът от токов удар може да се намали, ако се напомня на работниците на строителната площадката да са внимателни. Сред предпазните мерки е маркиране на опасните места в електрическата инсталация на строителната площадка.

Използването на електрическо оборудване на работната площадка е всекидневна практика, но неправилната употреба на инструментите може да създаде опасни ситуации.

Обучението на персонала

ще спомогне за идентифициране на неправилните практики и по този начин ще се намали рискът от свързани с оборудването електрически удари. Препоръчително е работниците да знаят правилния начин за използване на всички инструменти, особено при директна работа с електрически ток.


 

Препоръчително е работниците да се учат да откриват проблеми и електрически опасности и да имат разписани насоки на кого да сигнализират, ако например усетят специфичната миризма на изгоряло. Разумно е да се направи контролен списък за безопасност и той да бъде включен в ежедневната работа. Създаването на среда, в която работниците са задължени да предупредят примерно прекия си ръководител в случай на възникване на някакъв проблем, би могла да помогне за намаляването и възникването на потенциални опасности.

Извършването на изчерпателна и всеобхватна оценка на риска на строителната площадка преди започване на ремонтни или строителни дейности е важно условие за идентифициране на потенциалните електрически опасности и може да гарантира, че подходящите мерки за противодействие са достатъчно адекватни, за да предпазят работниците. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top